Много проекти в днешно време изискват полагането на плочки при външни условия. Един пример са балконите и терасите - много популярни като разширение на вътрешното пространство.

Изключително важно е новопостроените структури, които могат да влязат в контакт с вода по време на тяхната експлоатация, да са правилно хидроизолирани, за да се увеличи тяхната дълготрайност.

Балконите и терасите са постоянно изложени на влага, атмосферни влияния, механично износване, непрекъснато напрежение при движение поради температурни промени и замръзване. Поради тези причини повечето от протичат и се нуждаят от ремонт, за да се запази тяхната водонепроницаемост и да се поддържа декоративният им дизайн.

Ето нашите съвети за сигурен балкон!

Основни стъпки при изграждането на балкони и тераси

 1. Оценка и планиране

  Поради излагането на тежки външни условия, балконите и терасите изискват особено внимание, за да си осигурите безпроблемна експлоатация дълги години. Най-важните детайли са свързани с това, че ако под балконите и терасите има обитаеми помещения, то следва да се изпълни не само хидроизолационна, но и топлоизолационна система.

 2. Подготовка на основата

  Независимо дали терасата е на нова или стара сграда, подготовката на основата е от ключово значение. Започнете с определяне на наклон за оттичане на водата. Наклонът се изпълнява предварително, а не се постига чак на последния етап – крайното покритие. Всички големи неравности, отвори и дълбоки наранявания по бордовете или зидарията трябва да се поправят. Вътрешните ъгли се заоблят, като се изпълнява холкер с водоплътен разтвор.

 3. Хидроизолиране

  Върху сухите замазки и холкери се нанася слой битумен грунд. Изчакват се няколко часа за изсъхването му и се полага един слой двукомпонентна битумна хидроизолация. Върху прясната хидроизолация се полага изрязана по размер стъклофибърна мрежа и се притиска. След изсъхване на първия слой хидроизолация се нанася и втори слой в посока, перпендикулярна на първия, така, че да се постигне пълно покритие на повърхностите. Изчаква се пълното изсъхване на слоя, като покритието се предпазва от силно слънце или механично нараняване.

 4. Топлоизолиране

  Върху изсъхналата хидроизолация се полагат подови топлоизолационни панели. Наредените по цялата повърхност панели се покриват с двуслоен полиетилен. Изпълнява се нова замазка, като се проверяват и спазват вече зададените наклони за оттичане на водата.

 5. Втори хидроизолационен слой

  Изчаква се изсъхването на замазката и ъглите на терасата се защитават допълнително с хидроизолационна лента. Върху цялата повърхност се нанася еластична циментова хидроизолация. След изсъхването на първия слой се нанася и втори слой.

 6. Полагане на крайно покритие

  Най-често използваното крайно покритие за балкони и тераси са плочките. При избора на плочки е задължително техният материал да е съобразен с тежките външни условия. Можете да използвате и естествен камък, стига той да отговаря на изискванията за мразо- и водоустойчивост. Силно препоръчително е да се въздържате от използването на голямоформатни плочи.

  За полагане на крайното покритие използвайте гъвкаво лепило за плочки и задължително оставайте поне 5 mm фуги между плочките, които ще поемат термалните разширения и свивания в основата. Фугирайте с висок клас фугираща смес, защото ще запази свеж цвета на фугите и няма да се напука и увреди дълги години.

Строителни решения за балкон и тераса

Вижте всички решения

Нашите съвети при лепене на плочки

 

Сравнете