Алеи, паркинги, междублокови пространства и площадки пред гаражи - всички те имат нужда от строителни материали за добър външен вид и дълъг живот.

Основни стъпки при изграждане на алеи и външни пространства

Външните пространства около сградите са чудесна възможност за творческа изява и начин да облагородите околното пространство.

Основните проблеми са свързани с голямото натоварване на тези площи, следствие на човекопоток и движение на автомобили, както и с използването на по-трудни за работа материали, като плочи от естествен камък, широкоформатни плочи и т.н.

 1. Основни положения

  Най-важните моменти при изграждане на алеи и пътеки, тротоари, паркинги, площадки и междублокови пространства са:

  • Максимално добре изпълнено заравняване и трамбовка на основата – колкото повече усилия вложите на този етап, толкова по-лесно ще ви бъде после при редене на настилката и толкова повече средства за материали ще спестите. Доброто уплътняване на земната основа ще направи проекта ви дълготраен . Това е особено важно, ако по алеята ще се движат автомобили.
  • Задаване на наклон за оттичане на водата – ако изпълнявате външна тераса или алея покрай сграда от решаващо значение е да зададете наклон за оттичане на водата от мин. 2.5% в посока от сградата към тревна площ.
  • Изпълнение на дренажна система – за да не плува във вода новата ви алея е необходима да бъде изпълнена дренажна система, която в съчетание с наклон за оттичане на водата ще ви осигури комфортна експлоатация. Отделно дренажната система предпазва от потъване на настилката, намалява риска от отлепяне на плочите и ефлоресценция (изсоляване).
  • Проектиране на нивата – проектирайте отделните пластове така, че да постигнете нужното крайно ниво. Препоръчителните дебелини на отделните пластове зависят най-вече от очакваното натоварване – при движение на автомобили е необходима по-голяма дебелина на носещите слоеве от чакъл, дренажна замазка, както и по-устойчиви на натоварване плочи, като крайно покритие.
 2. Изпълнение на алея върху уплътнена земна маса и дренажна система

  Когато изпълнявате алея покрай новопостроена сграда е от изключителна важност да изчакате естественото слягане на почвата от изкопните работи покрай основите. Ако нямате възможност да чакате е задължително използването на трамбоваща машина, с която да уплътните почвата. Започнете работа, като очертаете контура на алеята, почистите всякаква растителност и трамбовате повърхността докато спре да сляга. Насипете подходяща чакълена фракция и трамбовайте отново.

  Върху трамбованата фракция нанесете слой сцепителен мост на циментова основа. Това е важна връзка с последващите покрития. Не изчаквайте изсъхването на сцепителния мост и пристъпете към изпълнение на замазка с дренажен разтвор на принципа мокро в мокро. Дренажната замазка трябва да е със земновлажна консистенция. С нея задавате и наклона от мин. 2.5% от сградата навън. Уплътнете и заравнете добре замазката с мастар, без да пердашите повърхността й – така ще запазите отворената й структура за по-добро отичане на водата.

  Обмажете гърба на плочите, които ще лепите със сцепителен мост на циментова основа и ги фиктирайте върху все още мокрия дренажен разтвор. За постигане на точно ниво използвайте гумен чук. Внимавайте плочите да не потъват на повече от ¾ от дебелината си.

  Оставяйте фуги между плочите не по-малки от 5 mm. Плътно наредените плочи ще възпрепятстват дренирането на водата.

  Изчакайте минимум 24 часа за изсъхване на повърхностите. Почистете фугите между плочите от несвързани частици и ги изметете. Използвайте специална фугираща смес с дрениращи функции, за да запълните в дълбочина обемите между плочите. Най-лесно това се постига с помощта на широка  четка с твърд косъм, с която разстилате сместа и измитате излишното количество.

 

Сравнете