Как да хидроизолираме покривна тераса?

Покривните тераси са чудесен завършек на сградата, позволяващ на обитателите й да се възползват максимално от всички пространства. Поради специфичните изисквания относно правилните детайли и отговорността за професионалното им изпълнение те често са проблемни за строители и проектанти.

Често срещани ситуации

Неблагоприятни влияния

Върху покривните тераси оказват влияние няколко вида фактори, сред които дъжд, слънце, индустриални газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в жилищните помещения.

Множество детайли

При изпълнение на покривни тераси изключително важни са детайлите при връзките с бордовете и стените, отводнителните системи, коминните тела, окабелявания и др., имащи отношение към правилното хидроизолиране на покрива. Използването на подходящи продукти и системи може да реши евентуалните бъдещи проблеми в тези области.

Комбиниране на топлоизолация и хидроизолация

Използваните системи за хидроизолиране на покривни тераси следва да дадат решение и за вграждането на топлоизолационните плоскости в тях, така че едновременно да се решават както хидроизолационните задачи, така и да се предпазят помещенията под покрива от прегряване през лятото и изстудяване през зимата.

Проблеми при полагане на плочки на открито

Плочките като финишен слой на покривна тераса предполагат множество рискове, свързани с полагането им на открито и изпълнението на хидроизолационните работи под тях. Липсата на системен подход в случая може да причини сериозни поражения по финишния слой като отлепване, изсоляване, пропукване и др.