Weber академия

Weber академия - обучение за вас

Weber академия - обучения за строителни материали

Хората са най-ценният ресурс на всяка организация. Именно поради тази причина водещ аспект в политиката на Weber е да инвестира в професионалното развитие и обучение на строителни специалисти.

На всички партньори, клиенти и потребители на продуктите на Вебер предлагаме възможност за участие в професионалните ни семинари и презентации, на които получавате допълнителна информация за материалите, правилните техники и технологии на полагане, споделяне на най-добрите практики, последните тенденции на пазара на строителни материали и представяне на иновативните продукти в национален и световен мащаб.

Презентациите и семинарите се провеждат в различни продуктови направления за всички специалисти - строителни бригади, архитекти, търговци на строителни материали. Темите, по които провеждаме презентации и семинари, са:

  • Лепене на плочки
  • Полагане на топлоизолация
  • Полагане на хидроизолация

Всеки участник, присъствал на Weber академия, получава и сертификат.

Обучение по поръчка

В момента нямаме планирани дати за обучения. При интерес, както и за повече информация, не се колебайте да ни потърсите на: 0800 16081 или office@weber.bg

 

Сравнете