Плоските покриви имат много големи предимства по отношение на максималното използване на височините на стаите на последния етаж. От друга страна покривът е изложен на тежки външни условия – проливен дъжд, градушки, сняг, лед, непрекъснато UV облъчване, което кара материалите да стареят значително по-бързо. Допълнително експлоатацията се усложнява от необходимостта да бъдат използвани най-разнообразни детайли – например за връзките с коминните тела, отводнителните системи, окабелявания, гръмоотводни системи и др.

На практика върху един плосък покрив се налага съвместяването на голям брой различни системи, всяка от тях използва различни продукти и материали, които имат различно разширение, различни качества, различно стареене и устойчивост.

Именно затова е толкова важно изграждането и ремонтите на плоски покриви да бъдат извършвани само със съвместими един с друг продукти. В противен случай няма как да постигнете дълготрайност, а ремонтите на плоските покриви са скъпо и трудоемко начинание. Използването на правилните материали и технология ще удължи периодите на безпроблемна експлоатация.

Основни стъпки при изграждане на плосък покрив

  1. Участъци с подкожушена хидроизолация или разлепени мушами – наличието на балони от подута хидроизолация говори за отлепване от основата и наличие на кухини, които най-вероятно се пълнят с вода и овлажняват основата. За да решите проблема, с помощта на макетен  нож изрежете един кръст върху подутия участък. Подгънете краищата настрани и изсушете основата добре, като я почистите от лесноотделящи се частици. Покрийте основата с ремонтна битумна хидроизолационна паста. Притиснете краищата към пресния материал. След това обмажете със същата паста цялата поправена повърхност . По същия начин се поправят и отлепените участъци мушама. Винаги обмазвайте не само конкретния участък, но и поне 30-50 см около него. Нанасянето е лесно и ще ви осигури спокойствие и защита от протичане.

  2. Напукана битумна хидроизолация – ако установите напуквания, но без да има теч от покрива, е необходимо спешно да вземете мерки. Почистете основно покрива, като отстраните напуканите участъци и стърчащи краища. Задължително почистете от мазни петна, прах и органични отпадъци от птици, мъх и т.н. Нанесете един слой битумна хидроизолационна паста. Изчакайте изсъхването му. Нанесете втори слой, перпендикулярно на първия, за да покриете напълно основата. За максимален резултат препоръчваме полагането и на трети слой.

    Извършвайте тази елементарна за изпълнение процедура веднъж годишно и това ще ви спести течове и скъпи ремонти.

 

Сравнете