Weber - с грижа за Вас

С грижа за хората и тяхната среда

Нашата отличителна природа

 • Weber България

  Отдадени хора

  Хората са основният актив и фокус в организацията на Weber. В ежедневието си хората на Weber работят с голяма отдаденост на целите на фирмата, търсят най-добрите резултати и допринасят за постиженията и развитието на Weber. Предлагането на иновации и повече стойност на клиентите е възможно единствено ако хората на Weber са готови да изслушват клиентите си и техните нужди и да предлагат отлични услуги.

 • Widely shared knowledge

  Широко споделяни знания

  Благодарение на своите повече от 10 000 служители и присъствие в 64 държави Weber може да се възползва от богат извор на знания в целия свят. Нашето желание и възможност да обучаваме и да се учим от колегите, колкото е възможно по-бързо, ни помага да намираме по-добри и по-бързи решения за нашите клиенти, където и да се намират те. 

 • proximity

  Достъпност

  Международният обхват на Weber допълва задълбоченото познаване на местните условия във всяка държава. Решенията винаги се създават на местна почва и са съобразени с местните нужди и навици. Продуктите се произвеждат в национален, дори регионален мащаб, близо до нашите клиенти.

 • Friendliness and consideration

  Любезност и съпричастност

  Стилът на отношения, които се стремим да изграждаме, не е просто отношение на доставчик към клиент. Насърчаваме личния контакт с хората и вярваме, че всички коментари и предложения заслужават внимание.

 • Long-term and successful relationship with customers

  Дългосрочни и успешни отношения с клиентите

  Освен качеството на продуктите, ние се стараем да бъдем в услуга на клиентите и да поддържаме близки и дългосрочни отношения, от които всеки да печели. Стараем се да подобряваме условията им на работа, като им помагаме да развиват своите познания и дейност.

Визията ни за пазара

Ние от Weber смятаме, че най-важното в строителния бранш е да живееш с грижа за хората и тяхната среда. 

Да живеем с грижа за безопасността и ползата на всички. За да бъде животът по-лесен, по-удобен и по-уютен.

Да живеем с грижа за хората. Да изслушваме какво е важно за хората и да отчитаме техните нужди. Да помагаме всеки да израства.

Да живеем с грижа за днешния ден. Но и за бъдещето. С отговорност да носиш промяната и да градиш утрешния ден в хармония със заобикалящия ни свят. 

 

Сравнете