Как да облицоваме основа от стара мозайка с плочки?

Мозаечните покрития са често срещани при по-старите жилищни сгради - в бани, кухни, коридори и балкони. Основната им особеност е, че те са много плътни и непорести. Това поставя специфични проблеми при подмяната на настилката, например при решение за лепене на плочки.

Често срещани ситуации

Мозайката е напукана и увредена

С времето мозайките се зацапват или се напукват. Възможни са хлътвания заради слягане на сградата. Такива основи са неподходящи за полагане на керамични покрития.

Мозайката е с ниска порьозност

Някои от мозаечните покрития са третирани с препарати за импрегниране. Тези слоеве трябва задължително да бъдат отстранени механично. Ако върху импрегнирана мозайка се положи керамично покритие, то бързо ще се отлепи и ще се разруши.

Мозайката се отстранява трудно

Премахването на старата мозайка може да стане единствено механично - чрез изкъртване, което създава много затруднения, замърсяване и допълнителни разходи.

Лепене на плочки върху мозайка

Еластичното лепило позволява залепването на керамични покрития върху стара мозайка. Спазвайте технологията на полагане и ще осигурите здраво и дълготрайно покритие.

  1. Ако мозайката е третирана с импрегнатори, ги отстранете механично - с шпакла или чрез машинно шлайфане.

  2. Коригирайте равността на основата. Ако има повредени или напукани участъци, ги запълнете с ремонтен разтвор. Отстранете первазите и почистете добре под тях.

  3. При вътрешни условия грундирайте мозайката, като използвате валяк. Изчакайте 3 - 4 часа за изсъхване на грунда. Ако лепите плочки върху мозайка на балкон, можете да го направите директно с еластично лепило.

  4. Използвайте машинна бъркалка, за да приготвите лепилния разтвор, като стриктно спазвате указаното върху опаковката съотношение на сухия материал с вода.

  5. Лепилният слой се нанася върху основата с назъбена маламашка. Размерът на зъбите трябва да е 8 x 8 или 10 x 10 mm. Ако размерът на плочките е над 30 x 30 cm (900 cm2) или лепите естествен камък, гърбът на плочите също се обмазва с тънък слой лепило.

  6. Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и леко се приплъзват встрани, докато прилегнат на мястото си. С гумен чук отстранете останалия под плочката въздух. Оставете фуги с ширина минимум 2 - 3 mm. След 24 часа (от +5° С до 25° С) лепилото е добило първоначална якост и може да се стъпва върху покритието.

  7. Почистете добре празнините между плочките и пристъпете към фугиране.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете