Как да ремонтираме течащи тераси и балкони, облицовани с плочки

Откритите тераси и балкони са изложени в пълна сила на неблагоприятните климатични въздействия. Лятото са силно нагрети, а зимата са подложени на ниски температури и цикли замразяване-размразяване. Всички тези фактори, насложени във времето, могат да доведат до нарушаване на структурата и покритията, а това от своя страна води до теч в долните помещения. Липсата на хидроизолация при първоначалното покриване на терасата също е често срещано, и може да доведе до редица проблеми.

Често срещани ситуации

Пропускане на етапа "Хидроизолиране"

Пропускане на етапа "Хидроизолиране" преди полагане на плочките е най-често срещаната грешка, чиито негативи се проявяват не веднага след завършване на строителния обект, а с течение на времето. Стандартните лепила за плочки и самите плочки нямат функционалността на хидроизолация, а се явяват само завършващо и предпазващо покритие.

Същност на строителните материали

Традиционните лепила за плочки са силно хигроскопични. Честият им контакт с вода и влага ги прави трошливи и крехки, а покритието губи якост с времето.

Неправилно изпълнение на детайли

Критични точки, като вътрешни и външни ъгли, сифони за оттичане, точките на монтаж на антени, разширителни и съединителни фуги и др. трябва да бъдат изпълнени със съответните хидроизолационни ленти, ъгли и маншети, което често се пропуска.

Как да разпознаете настъпващите проблеми?

Дори в момента да няма теч, то наличието на пукнатини, счупени и напукани плочки или техните ъгли, ефлоресценция или изсоляване, както и промяна на цветове на самите фуги, могат да ви послужат за предупреждение за настъпващ сериозен проблем, който е време да предотвратите.