Успешната експлоатация на басейни и водни резервоари изисква използване на строителни материали, съобразени със спецификата на обекта.

Основни стъпки при изграждане на басейн

Все по-често при проектирането на частни къщи, семейни хотели или обществени сгради се залага на подобряване на средата чрез изграждане на различни по размер басейни, водни огледала, фонтани или декоративни езерца. Присъствието на водата винаги е привличало човека и е създавало прекрасна атмосфера.

От техническа гледна точка тези съоръжения са доста сложни за изпълнение. Основните проблеми са свързани с:

 • Бетонната конструкция на основата сама по себе си не е достатъчно добра  хидроизолация. Задължително е използването на специално проектирани хидроизолационни системи.
 • Стандартните лепила и фугиращи смеси за плочки не са създадени, за да издържат на толкова голямо хидростатично натоварване, термално разширяване и свиване  и не могат да издържат на употреба в басейни.
 • Водата в басейните се третира с агресивни химикали, които много бързо биха унищожили и компрометирали едни строителни продукти за домашна и непрофесионална употреба.
 • Когато един басейн е пълен с вода, водното налягане уравновесява натиска на околната земя. При изпразването на басейна този воден натиск изчезва, което налага използването на супергъвкави и устойчиви строителни продукти.
 • Басейните, декоративните езерца и други водни резервоари изискват за нормалното си функциониране наличието на доста комуникации – люкове, вградено осветление, тръби за източване и пълнене, анкерирани стълби, филтърни системи и много други. За безпроблемната хидроизолация на тези системи също се използват специални продукти, тъй като обикновените не биха издържали дълго на натоварването.
 • Ремонтът на басейните е скъпо начинание и целта на цялото съвременно строително инженерство е той да се случва колкото може по-рядко. Затова е важно да познавате технологията и правилните продукти.
 1. Подготовка на основата

  От първостепенно значение е използването на правилен клас бетон, съобразен с агресивните химикали, не само като клас на якост. Не по-малко важно е да изчакате необходимото време за набирането на необходимата якост на бетона и свързаното с това свиване. Добре изсъхналите стени трябва да бъдат много старателно почистени от кофражните масла и избилите в процеса на съхнене соли. Ако има обрушени участъци, неравности или пукнатини ги поправете с подходящ водоплътен продукт.

 2. Хидроизолиране

  Всички ъгли на басейна трябва да бъдат подсилени с хидроизолационни ленти и ъгли, като първо грундирате повърхостите, след това нанесете еластична хидроизолация и докато е мокра положите върху тях лентите. След това отново обмажете с хидроизолация лентите. По същия начин процедирайте и с хидроизолационните маншети около тръби, кабели, сифони и т.н.

  Покрийте цялата повърхност на основата с поне два последователни слоя еластична хидроизолация, като между тях изчаквате за изсъхването на всеки слой. Мажете всеки слой в посока, перпендикулярна на предишния. Така ще се застраховате, че няма пропуснат участък и ще постигнете по-равномерно и гладко покритие.

 3. Крайно покритие

  Върху изсъхналата хидроизолация нанесете с назъбена маламашка еластично лепило за плочки. Стъклокерамичните плочки с малък размер са много подхощо решение, защото най-добре поемат термичните и хидростатичните напрежения, свивания и разширения на основата. Ако лепите плочки с по-голям размер, то задължително обмазвайте и гърба на плочката, за да не остават кухини под тях. Задължително оставяйте поне 3 mm фуга между плочката. Наредените плътно плочки ще издържат съвсем малко време.

  Изчакайте най-малко 24 часа за изсъхване на покритието. Почистете основно фугите от всякакви частици. Изметете или използвайте строителна прахосмукачка.

  Запълнете фугите с епоксидна фугираща смес, като се стараете да запълвате фугите в дълбочина, не само повърхностно. Тези фугиращи смеси устояват дълги години на химикалите в басейните, както и на всички останали неблагоприятни фактори.

   

  Напълнете с вода и се насладете на новата си придобивка!

Нашите съвети при лепене на плочки

 

Сравнете