Как да лепим плочки с голям размер?

Широкоформатните плочки  (над 3600 кв. см) се използват все по-често в строителството, а лепенето им изисква избор на специално лепило за плочки, за да се избегнат най-често срещаните проблеми при работа с тях:

Често срещани ситуации

Високи линейни разширения

С увеличаване размера на плочката се увеличават и разликите в линейните разширения, които лепилният слой трябва да компенсира. Например при понижаване на температурата с 30ºC, разликата в линейното разширение на плочка с размер 20х20 см е 0,08 мм, а при плочка с размер 60х60 см е 0,23 мм, т.е. линейното разширение е три пъти по-голямо.

Деформация на плочките и основата

Плочките и основата се свиват или разширяват под въздействие на студ, топлина и мокрене. Тези движения се изразяват по-силно при облицовки с широкоформатни плочки. Основният проблем произтича от това, че степента на деформация на основата и на плочките е различна, поради което помежду им възникват механични напрежения, които може да причинят отлепване на плочки.

Нестабилни основи

В много случаи основата претърпява известни деформации вследствие на слягане на сградата, свиване на замазките при съхнене, овлажняване на основата и т.н. За разлика от лепилата, плочките не са еластичен материал и не могат да следват основата при нейните движения. Поради това изискванията към еластичността на лепилото и стриктното спазване на технологията са още по-строги.

Малка контактна повърхност и оплепване на плочки

Ако за постигане на 100% контактна повърхност при полагане на плочка с размер 20х20 см е необходима сила на натиск, еквивалентна на поставена тежест от 32 кг върху плочката, то за плочка с размери 60х60 см е необходима тежест от 288 кг. Да се приложи тази изключително голяма сила е практически невъзможно, затова трябва да се използват изключително пластични и флуидни лепила - така постигането на 100% контактна повърхност е по-лесно и се избягва евентуалното отлепване на плочки.