Как да подготвим основата преди лепене на плочки

Подготовка на основата преди лепене на плочки

Полагането на керамични покрития е скъп и трудоемък процес. Подгответе добре основата и ще си осигурите нисък разход на материали и дълготрайно керамично покритие.

8-те най-важни неща, които да проверите за основата

Равност на основата

Основата да бъде равна – без изпъкнали места, стърчащи остатъци от старо покритие или незапълнени дупки. Равността на основата се проверява с двуметров нивелир. Нивелирът се поставя на пода, като под двата му края се подлагат метални шайби с дебелина 3 mm. Основата не трябва да повдига нивелира от шайбите. Разстоянието между основата и нивелира не трябва да надхвърля 6 mm. Ако неравните участъци като площ са над 1/5 част от помещението, е наложително да изравните основата.

Твърдост на основата

Твърдостта на основата се проверява, като се драсне с остър инструмент на няколко места. Получените драскотини трябва да са повърхностни. Ако при драскането се отделят големи парчета или основата бие на кухо, тези участъци трябва да се отстранят и да се нанесе ново покритие. С длето отстранете малка част от замазката – така ще проверите състоянието на основата в дълбочина. Шпаклованите стени се измитат. Всякакви ронливи частици от замазката на пода се отстраняват.

Устойчивост

Тази проверка се отнася предимно за основи от дървени покрития, гредоред, дюшеме и др., върху които предстои да се полагат плочки. Дюшеметата или дъските на пода не трябва да мърдат, когато се разхождате по тях. Скърцането им е сигурен признак за движение и то трябва да бъде отстранено с поставянето на дървен клин или подложка. Ако скърцането продължи, заменете изметнатия елемент. Укрепете дървените или гипсокартонените преградни стени, така че да не поддават при натиск.

Порьозност (попивателност)

Попивателността на основата се проверява, като върху малък участък от нея се излеят 50 - 100 ml вода. Ако водата се просмуче за по-малко от 1 минута, то основата е прекалено пореста и е необходимо да бъде грундирана преди полагането на плочките. Прекалено високата или ниската попивателност на основата ще наруши здравината на лепилния слой.

Необходими условия за успешна подготовка на основата

Сила на залепяне (адхезия)

Проверете адхезията, когато ще полагате плочки върху основи от стари покрития – боя или вече положени плочки. С почукване проверете здравината на основите от стари плочки. Отстранете всяка плочка, която бие на кухо, и запълнете мястото й. С остър инструмент проверете основите от стара боя. Нанесете десетина успоредни хоризонтални черти и ги пресечете със същия брой вертикални черти. Разстоянието между чертите трябва да бъде около 2 mm. Боята е подходяща за покриване с плочки, ако поне 80% от получените квадратчета останат свързани и не паднат. Ако процентът е по-нисък, отстранете цялата боя, тъй като няма да издържи теглото на плочките.

Чистота

Важно за дълготрайността на плочките е основата да бъде добре почистена преди поставянето им:

  • Ако ще полагате плочки върху премахнато подово покритие като линолеум, балатум, мокет или винилови плочки, почистете по механичен път остатъците от лепило. Обезпрашете основата и я грундирайте.
  • Ако ще полагате плочки върху стари плочки, отстранете с шкурка всички остатъци от лак или восък. Измийте основата, за да я обезпрашите.
  • Ако ще полагате плочки върху бетонна основа, отстранете всички остатъци от неразтворена вар, гипс, мазни петна, кофражно масло или замърсявания.

Влажност на основата

Полагайте плочки само върху добре изсъхнали и слегнали основи. При новопостроените сгради изчакайте поне 2 месеца за естественото слягане и изсъхване на бетона и мазилките. При гипсови основи се уверете, че са напълно изсъхнали – процес, който отнема около 2 седмици. Преди полагане на плочки върху гипсови основи задължително ги грундирайте.

Грундиране

Грундът изравнява попивателната способност на основите и осигурява здрава връзка между основата и лепилото. Грундирането на основата е задължителен етап от процеса на полагане на плочките.

 

Сравнете