Подземните помещения имат собствена специфика - по-висока степен на влажност и по-ниски нива на естествено осветление, които обуславят специфични изисквания към строителните материали и нуждата от точно спазване на технологиите на полагане на материалите. 

Основни стъпки при изграждане на мазета и сутерени

 1. Основни положения

  Общото между посочените помещения е повишеният риск от проникване на влага, следствие на липсваща или лошо изпълнена хидроизолация. Водата и влагата се просмукват в плочата и стените, като постепенно вървят нагоре и могат да засегнат първите надземни етажи. Освен, че постоянно влажните и мокри помещения са непригодни да изпълняват ролята си, с времето водата започва да влияе негативно и на конструктивната здравина на сградата.

  Не отлагайте решаването на този проблем, щетите могат да бъдат значително по-скъпи от отстраняването му.

  Важно е да се знае, че хидроизолирането на тези помещения се извършва не само от външната страна, но и от вътрешната. При строежа на нови сгради външното хидро- и топлоизолиране на основите е много улеснено, поради съществуващите изкопи. Повече информация можете да получите от темата Основни стъпки за хидроизолиране на основи.

  Появата на влага или вода в подземните помещения или сутерени и сигурен  признак на компрометирана външна хидроизолация. Най-правилният начин да бъде решен този проблем е чрез поправка на външната хидроизолация. В практиката може да се случи това да не е възможно, поради наличието на бетонни алеи, съседни конструкции и т.н.

  Този вид ремонт често е неосъществим, тъй като изисква много средства и труд.

  Алтернативен метод и икономическо решение на проблема, който съвременните строителни технологии предлагат за трайно решаване на тези проблеми е чрез системи за хидроизолиране на плочите и стените от вътрешната страна на сградата.

 2. Диагностициране на проблемите

  Установете източника на влагата или точното място на теча. За това много ще ви помогнат петната от изсоляване или влага по мазилката или подовата замазка. При възможност се уверете, че влагата или теча не са следствие на спукани тръби или преминаваща наблизо повредена канализация. Консултирайте се със специалист за нужните ви продукти за последващото хидроизолиране. Ще спестите доста средства, ако използвате правилната хидроизолация.

 3. Подготовка на основата

  Мазилки или замазки, които по-дълго време са били непрекъснато влажни са компрометирани и трябва да бъдат изкъртени и отстранени механично. Не правете компромис с тази стъпка – за да имате надеждна хидроизолация, тя трябва да е изградена на здрава основа. Почистете всякакви остатъци, които биха нарушили сцеплението между основата и хидроизолацията.

 4. Хидроизолиране

  Надеждното и дълготрайно решение изисква уплътняване на кухините посредством инжектиране с инжекционна смола. Тази хоризонтална бариера, също така защитава арматурата в бетона от ръжда.

  Ако от стените, пода или връзките между тях има не само влага, а директен теч, то използвайте бързосвързващи разтвори за запушване на течове. Открийте точното място, разширете с длето цепнатината или дупката, докато не стигнете до здрава основа. Тампонирайте мястото, като запълните добре отвора, слагайки  бързосвързващия разтвор с ръка. В рамките на секунди течът трябва да спре. Изчакайте минимум 12 часа и се уверете, че течът не е избил на друго място и е окончателно спрян.

  По всички ъгли под-стени изпълнете холкер от водоплътен разтвор. Влажните стени и подове шпакловайте с водоплътен разтвор на циментова основа. След изсъхване на шпакловката нанесете три последователни слоя обмазваща циментова хидроизолация, като нейният вид се определя от възрастта на сградата, вида на основата и очакваното натоварване.

 5. Изсушаване на помещението

  След като е отстранена причината за проникване на влага е време помещението да бъде максимално добре осушено. Осигурете приток на въздух и течение, като отворите врати и прозорци. Бъдете подготвени, че осушаването на помещението ще отнеме немалко време, но в крайна сметка ще възстанови неговата функционалност, практичност и комфорт на обитаемост.

 

Сравнете