Мерни единици в строителството

Мерни единици

Формули

Линейни разширения на материалите

В тази таблица са представени коефициенти на термично разширение. При полагане на плочи, особено при външни условия, големите разлики в термичните коефициенти на различните използвани материали могат да доведат до намаляване здравината и качествата на лепилния слой. При основи с дървено покритие са възможни и линейни разширения вследствие на влага - разширяване, когато основата е влажна, и свиване, когато изсъхва. Тези разширения са посочени в таблицата в проценти. При наличието на такива линейни разширения - термични или вследствие на влага, поставянето на деформационни фуги е съществено важно за здравината на полаганото покритие с плочи.