Мерни единици в строителството

Мерни единици

В строителния процес ще срещнете много мерни единици. Предлагаме Ви списък с най-често срещаните мерни единици за дължина, площ, обем, мощност, плътност и налягане, както и аналозите им в други мерни системи. 

Формули за изчисляване на обем на фигури

Линейни разширения на материалите

В тази таблица са представени коефициенти на термично разширение. При полагане на плочки, особено при външни условия, големите разлики в термичните коефициенти на различните използвани материали могат да доведат до намаляване на здравината и качествата на лепилния слой. При основи с дървено покритие са възможни и линейни разширения вследствие на влага - разширяване, когато основата е влажна, и свиване, когато изсъхва. Тези разширения са посочени в таблицата в проценти. При наличието на такива линейни разширения - термични или вследствие на влага, поставянето на деформационни фуги е съществено важно за здравината на полаганото покритие с плочи.

 

Сравнете