Съвети за работа при ниски температури

Строителство и ремонти при ниски температури

Повечето строителни материали са разработени за употреба в ограничен температурен диапазон - в общия случай при положителни температури над 5ºC. При работа в студено време трябва да се спазват някои основни правила, с които ще Ви запознаем в тази статия.

При разработването на строителните продукти в лаборатория, тестовете се провеждат в контролирана среда. Няма вятър, температурата е 23º С, а относителната влажност на въздуха е 50%. Това са идеалните условия за извършване на строителните дейности.

За съжаление, повечето работни процеси в строителната действителност не протичат в тези условия. Когато разбирате химичните реакции на продуктите и как те са засегнати от лошото време, можете да взимате по-добри решения за това дали да работите с повишено внимание

Повечето химични реакции се влияят от температурата на околната среда. Това включва и процеса на хидратация на цимента. Циментовите продукти не могат да достигнат необходимата сила на залепване към основата, ако са постоянно изложени на ниски температури по време на свързването.

При лепене на плочки например, ниските температури могат да удължат времето за съхнене преди фугиране и да забавят времето, в което повърхността ще бъде готова за стъпване и експлоатация.

Нашите предложения

Имайте предвид, че основата може да е по-студена от температурата на въздуха. Тъй като всяка ситуация на околната среда е уникална, винаги е най-добре да се обработи малка тестова повърхност, за да се провери дали резултатите отговарят на очакванията.

Ако лепите плочки при ниски температури и зоната, в която се работи, не може да се отоплява, може да се възползвате от предимствате на бързовтвърдяващите лепила за плочки. Лепила като webercol Rapid са уникално формулирани за ускорено свързване и бързото развитие на якостни показатели. С употребата на тези лепила повърхностите са готови за фугиране и експлоатация още на следващия ден.

За да защитите конструкцията на балкона от вредното въздействие на водата, сигурно и надеждно решение е weber.tec Superflex D2 – реактивно-свързваща циментова хидроизолация. Този продукт е с температуро-невазисимо съхнене, което позволява бързо съхнене дори при ниски температури, а с това и полагането на плочки е възможно само след 4 часа.

 

Сравнете