Фактори, които влияят върху избора на мазилка

Фактори при избор на мазилки

Добрият естетичен външен вид на сградите и устойчивостта им на атмосферните влияния се дължи най-вече на външната мазилка. Добрите, качествени мазилки, представляват високотехнологичен продукт, често пъти развиван и усъвършенстван в продължение на десетилетия. Weber има над 100-годишен опит в тази област, след като фирма от състава на днешната група Saint-Gobain създава през 1893 г. първата в Европа фасадна благородна мазилка.

Декоративна функция

С развитието на строителната химия стана възможно производството на мазилки с изключително разнообразие от цветове и повърхностни структури. Независимо от това дали възстановявате фасада на стара сграда или пускате в експлоатация нов архитектурен шедьовър, мазилките на Weber ще ви помогнат да постигнете онзи изключителен стил, който най-пълно да отговаря на вашия замисъл.

Защитна функция

Мазилката служи като защитно покритие на намиращите се под нея слоеве. От една страна, ги защитава от атмосферните и механичните въздействия, а от друга, спомага за безпрепятственото преминаване на водните пари от вътрешността на сградата и изпаряването им в околното пространство. Коефициентът на паропропускливост на мазилките на Weber е съобразен с другите елементи на системата, което предотвратява образуването на конденз под мазилката. Мазилката е подложена и на механични натоварвания, породени от термичните движения в основата, което налага тя да бъде еластична и да запазва това си качество в продължение на десетилетия.

Избор на правилната мазилка

Всяка мазилка има конкретно приложение, при което се получават най-добри и дълготрайни резултати. Общовалидни са три важни правила:

  1. Добра подготовка на основата
  2. Точно спазване на технологията за полагане на мазилката по фасадата.
  3. Правилен избор на продукта, където трябва да съобразите региона, в който се намира сградата (морски, градски, планински, извън града, индустриален) и типа сграда (нова или стара). За помощ при избора на фасадни мазилки Weber се обърнете към Вашия търговски представител или вижте по-подробно описание на факторите при избор на мазилка.

Екипите на Weber отделят специално внимание на тези три правила, водени от очакванията на клиентите си да получат естетически и дълготраен резултат.

Препоръки

При полагане на мазилки като крайно покритие на топлоизолационни системи изборът на цвят трябва да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи, което се определя от техния коефициент на отразяване на светлината. Препоръчва се стойността му да бъде по-голяма от 30. По този начин мазилката ще поглъща по-малко слънчева енергия и фасадната система под нея ще се нагрява по-малко през деня. Така ще се намали механичното натоварване между отделните пластове поради разширяването и свиването им вследствие на големите температурни разлики през деня и нощта. Минималната допустима едрина на структурата на мазилка – крайно покритие на топлоизолационна система, е 1,5 mm. Всички мазилки са проектирани и практически изпитани така, че да работят оптимално като част от топлоизолационните системи weber.therm. Повече информация за цветовете на мазилките можете да намерите в каталога за избор на цветове Color Spectrum.

 

 

Сравнете