Любопитно

weberepox easy

weberepox easy – повече комфорт при работа с епоксидни фугиращи смеси

Смесете, нанесете, почистете! Смесете механично двата компонента. Нанесете като лепило и фугираща смес ...

 

Сравнете