Насоки за успешно полагане на фасадни мазилки

Технология за полагане на фасадни мазилки

Развитието на технологиите в глобален план се отрази и на качествата на мазилките. Съвременните материали удължиха живота на мазилките, устойчивостта на цветовете и подобриха защитните функции. Въпреки всички подобрения в химическия състав качествата на крайните покрития остават зависими от стриктното спазване на правилната технология за полагането им. Преди полагане на мазилките се запознайте с правилната технология, описана на опаковката на продукта. Обърнете особено внимание на следните фактори:

Подготовка на основата

Задължително условие е основата да бъде с достатъчна здравина и товароносимост. Проверете това в дълбочина, като с длето отстраните малък участък. Уверете се, че няма биещи на кухо участъци. Запълнете всички пукнатини. Проверете равността на основата преди нанасянето на крайното покритие. Имайте предвид, че тънкослойните мазилки са неподходящи за изравняване на неравности над размера на зърното на мазилката. Използването на тънкослойна мазилка за изравняване е неефективно и поради по-високата цена на материала.

Изчакайте минимум 7 дни за изсъхване на шпаклованите участъци, преди да положите следващото покритие. Използвайте данните от зърнометрията на мазилката, за да определите оптималната дебелина за нанасяне – мазилки с размер на зърното 2 mm се нанасят на слой с дебелина 2 mm.

Грундиране на основата

Изберете грунд според конкретната основа и крайно покритие. Не е необходимо цветът на грунда да съвпада с цвета на крайното покритие. Мазилката е достатъчно плътна и през нея не се вижда основата. Нанесете обилно грунда по цялата повърхност на основата. Изчакайте 48 часа за пълното му изсъхване.

Грундирането има съществена роля при:

  • Изравняване попивателността на основата. Това премахва риска от появата на петна вследствие на прекомерно бързото изсъхване на отделни участъци.
    · Мазилката се нанася по-лесно върху грундирана основа. Това увеличава отвореното време и производителността.
    · Увеличаване на сцеплението между основата и мазилката.
    · Заздравяване на основата (при дълбоко проникващите грундове).
    · Свободното преминаване на водните пари. Полагането на неподходящ грунд може да запечата основата и е предпоставка за нежелани последици.
  • Химическото неутрализиране на основата.

Подготовка на крайното покритие преди нанасяне

Не разреждайте с вода готовите за полагане мазилки. В много горещи дни е допустимо да добавите до 150 ml вода за 25 kg (една кофа) готова мазилка, но еднакво количество вода за всички кофи, за да не се получи разнотоние. Смесете в подходящ съд няколко кофи мазилка и ги пребъркайте. При възможност смесете наведнъж цялото количество мазилка, необходимо за фасадата.

Нанасяне на крайното покритие

Kрайните покрития се нанасят с маламашка от неръждаема стомана. Преди всяко вземане на материал от кофата мазилката се пребърква. За по-лесна работа първо нанесете по-дебел слой мазилка, а после загладете и отнемете излишния материал. Дебелината на нанасяне на мазилката зависи от зърнометрията й. Мазилката се нанася от ръб до ръб, по възможност по цялата фасада без прекъсване. Най-лесно се работи по двойки – един нанася и изравнява, а друг пердаши прясната мазилка веднага след първия човек. Полагането на мазилките трябва да става при температура на въздуха и основата от +5° С до +25° С. По време на работа предпазвайте прясната мазилка от силно слънчево греене и дъжд. 24 часа след нанасяне пазете мазилката от замръзване.

Изпердашване на крайното покритие

Oсновният принцип при изпердашването е да се работи “мокро в мокро”. Това значи, че се пердаши само прясна, току-що положена и изравнена мазилка с мокра маламашка. Пердашенето се извършва с маламашка с коркова или полистиролна основа според желаната структура. Инструментът се изплаква с вода след всяко структуриране. Драсканата повърхностна структура на мазилката се постига с въртеливи движения с маламашката. Влачената повърхностна структура се постига с вертикални и хоризонтални кръгови движения с маламашката.

Декоративно оформяне на крайното покритие

С всички мазилки от серията weber.pas може да се оформят декоративни повърхности. За това е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване със защитна хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднага се отстранява. На следващия ден по контурите на вече измазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

 

 

 

Сравнете