Технология на полагане при изпълнение на топлоизолационна система webertherm

Правилна технология за изпълнение на топлоизолационна система webertherm

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

weberguard Лепилна смес Използва се за лепене на фасадните топлоизолационни плочи.

weberguard Лепилно-шпакловъчна смес Използва се за лепене и полагане на армирана с мрежа шпакловка върху топлоизолационните плочи.

webertherm Топлоизолационни плочи

weber.therm Стъклотекстилна армировъчна мрежа Aлкалоустойчива с ширина на бримката - 4 х 4 mm, 145 g/m2

weber.therm Дюбел с пластмасов или метален пирон

weber.pas Грунд Готов течен грунд за изравняване на попиващата способност на основата преди нанасяне на фасадни минерални мазилки

weber.pas Mазилка Фасадна мазилка с различни цветове и структури, която защитава и придава красив външен вид на фасадата

weber Аксесоари Завършващи профили, фугоуплътнителна лента, деформационни и дилатационни профили (в зависимост от приложения детайл).

Общи изисквания и подготовка на строително-монтажните работи

Полагането на топлоизолация трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти. Познаването на детайлите в технологията и спецификите на материалите е задължително условие за постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолация.

Не променяйте или спестявайте материали. Между отделните процеси спазвайте стриктно технологичното време за съхнене на материалите.

С изпълнението на ИТИС webertherm трябва да се започне едва след като:

 • се осигурят всички архитектурни детайли и технология на изпълнението им;
 • има ясни указания и детайли към специфичните елементи на архитектурата - преходи, овали, отвори, връзки с други фасадни решения и др.;
 • се провери надеждността на основата и дали отговаря на изискванията;
 • незащитените повърхности се защитят подходящо;
 • върху основата не се забелязват влажни петна (вътрешната мазилка и замазките да са добре изсъхнали);
 • са предприети всички мерки, предотвратяващи възможно омокряне на системата по време на полагане и ескплоатация – поправка и хидроизолация на покрив, подходящо отводняване на сградата;
 • при старите сгради се отстранят причините, водещи до поява на изсолявания, повишаване на влажността в основата, мухъл и плесени;

 

 

Подготовка на основата

Полагането на топлоизолация върху нездрави или недобре подготвени основи води до влошаване на показателите на цялата топлоизолационна система. Ако основата е неравна, подкожушена, ронеща се, със замърсена повърхност, избили върху повърхността й соли и т.н., това ще се отрази негативно върху дълготрайността на системата, нейната ефективност и разхода на материали.  Преди полагане на топлоизолационната система е необходимо да диагностицирате състоянието на основата, за да установите необходимите мерки за подготовката й. Проверете основата на няколко различни места.

В най-честитe случаи подготовката на основата минава през следните етапи:

 • Отстраняване на нездрави участъци и запълване на фуги в зидарията – при стари фасади проверете състоянието на основата. Отстранете малка част от мазилката, за да добиете представа за състоянието й в дълбочина. Подкожушени и ронливи участъци се отстраняват до здрава основа и се възстановяват с предписана от производителя технология. При наличие на фуги в зидарията, да се запълнят с weber 201Р Варо-циментова хастарна мазилка.
 • Почистване - замърсявания в основата от сажди, мазни петна, прах и др. да се отстранят с пароструйка и подходящи почистващи препарати, след което фасадата да се остави да изсъхне. Участъци с висока степен на засоляване се отстраняват механично до 0,5-1 m над нивото на увреждане.
 • Отстраняване на микроорганизми – при наличие на микроорганизми (гъбички, мухъл, плесени и т.н.) използвайте препарата weber G610, за да ги отстраните и да предотвратите бъдещото им развитие.
 • Овлажняване – да се остави фасадата да изсъхне. При постоянно овлажняване да се отстранят причините.
 • Неравна основа – при отклонения в равнинността с повече от 1 cm, фасадата да се изравни с weber 201Р Варо-циментова хастарна мазилка.

Стъпки за полагане на топлоизолационна система

Подвеждане на основата

 • Подвеждането на фасадата се изпълнява чрез полагане на цокълна шина с водооткап.
 • Цокълната шина се избира според дебелината на топлоизолационния материал.
 • С шината да се хоризонтира ИТИС и да се фиксира горният ръб на цокъла на системата. Височината на цокъла (съответно на цокълната шина) не трябва да е по-малка от 30 cm.

Лепене на топлоизолационните плочи

 • За залепване на плочите се приготвя лепилото. Прахообразната лепилно-шпаковъчната смес се прибавя към чиста вода и се разбърква с бъркалка на бавни обороти. Оставя се да престои около 10 минути, след което се разбърква още веднъж до получаване на еднородна смес с указаната от Weber консистенция.
 • Лепилото се използва до 2 часа. Не се допуска пребъркване на вече свързала лепилна или шпакловъчна смес.
 • Нанася се в прекъсната в една точка ивица по контура на топлоизолационната плоча и поне на три точки в средата на плочата. Площ на залепване мин. 40 %. В ивицата лепило се оставя малък процеп за безпрепятствено напускане на въздуха при притискане на плоскостта към стената.
 • Лепенето се извършва отдолу нагоре (от цокълния профил), хоризонтално по широчина на фасадата.
 •  При залепването плочите топлоизолация трябва да са плътно допрени, с фуги не по-широки от 2 mm.
 • Залепените плочи трябва да образуват равна повърхност. Ако е наложително, може да се предпише и шлайфане на готовите повърхности за изглаждане на ръбчета и издатини, но не по-рано от 2-3 дни след залепването.
 • Залепването на плочите е хоризонтално, с размината фуга (на принципа на зидарията), разположена на . от плочата. Излишното лепило се почиства.
 • Ако между плочите топлоизолация се получат по-големи фуги ги запълнете с парчета от топлоизолационния материал или с монтажна пяна, а не с лепило. Изчакайте минимум три дни за пълното изсъхване на лепилото.
 •  При външен ръб на две фасади, плочите трябва да се разминават тип “превръзка”.
 •  Около ъглите на прозорците и вратите задължително сложете цели топлоизолационни плоскости, изрязани на място по контура на отвора – т.нар. пистолети.
 •  Обръщанията около отворите трябва да бъдат така направени, че да осигуряват вертикалност на всички странични кантове по протежение на цялата височина на сградата. При монтаж на плочи над отвори да се ползват помощни шаблони за предотвратяване на свличането.
 •  Дължината на плоскостите около вратите и прозорците се пускат да надстърчат над ръбовете около прозорците, като дължината на надстърчащата плоскост е равна на дебелината на плоскостта, с която ще се обръща около прозорците. Така фугата между топлоизолационните плоскости остава към страната на прозорците.

Дюбелиране

 • За допълнително укрепване към основата, плочите се дюбелират с дюбел от полипропилен с пластмасов пирон.
 • Дюбелирането се извършва мин. 48 часа след залепването на плочите.
 • Да се използват бургии с точния диаметър на дюбела.
 • Ударно разпробиване да се прилага само при обикновен бетон или при плътни тухли. При решетъчни тухли или кухи бетонови тела, да се ползват бургии за зидарии.
 • Дюбелите да преминават през лепилния слой като “главата” им, която не трябва да излиза над топлоизолационната плоча, се замазва.
 • Количеството им трябва да е най-малко 6 бр./m2, а в граничните зони и до 12 бр./m2.
 • При височина между 25 и 50 m броят на дюбелите е:
 1. за ветрова категория 85 до 115 km/h – 10 бр. /m2
 2. за ветрова категория 115 до 135 km/h – 12 бр. /m2
 • Дюбелът да навлезе в основата не по-малко от 45 mm за тухлена стена, мин. 5 cm в газобетон и мин. 4 cm в бетон.
 •  Дълбочина на разпробиване да е мин. 10 mm повече от дължината, която дюбела трябва да навлезе в основата.
 • Да се провери дали дюбелът е захванал здраво. Не се допускат нездраво закрепени дюбели или поставени неперпендикулярно на основата.

Схеми за дюбелиране и допълнителна информация можете да намерите в статията Как да дюбелираме.

Подготовка при шпакловане, оформяне на профили и допълнително армиране

 •  Полистиреновите фасадни плоскости, изложени на прякото въздействие на слънчевите лъчи повече от 4 дни, трябва да се прешлайфат, за да се свали патината и прахта.
 •  По външните ъгли на светлите отвори се залага допълнителна армировка като в предварително нанесена лепилно-шпакловъчна смес се вградят парчета стъклотекстилна мрежа с приблизителни размери 20х40 cm диагонално на външните ъгли.
 •  След допълнителното армиране се полагат профили, деформационни фуги и останалите елементи, в зависимост от конкретната архитектура и детайл.
 •  Ъглови профили (кантове) се поставят преди полагането на шпакловъчния слой и мрежата. Кантовете трябва да са прави, без локални изкривявания, усуквания, прокъсвания на мрежата. При залепването им, лепилната смес трябва да избие през специалните отвори. Не се допускат разминавания в местата на снаждане на кантовете с повече от 1 mm.
 •  Водооткапващи профили (кантове) се поставят преди полагане на шпакловъчния слой и мрежата, на ниво на долен ръб на първи ред. Трябва да са абсолютно водоравни. При снаждане не трябва да се застъпват, а да се допират с фуга, не по-голяма от 1 mm. Не са допустими надрасквания, подбивания, усуквания. Цветът на профилите е бял, освен ако не е указано друго.

Изпълнение на основния армировъчен слой

 • Шпакловъчният pазтвоp се нанася по цялата повърхност на фасадата, включително и върху вече армираните участъци с помощта на гpебеновидна шпакла (10 mm) от неръждаема стомана.
 •  В получения още пpесен слой шпакловка се полага аpмиpащата мpежа в отвесни пътеки с пpипокpиване на кpаищата най-малко 10 cm.
 •  Така положена мpежа се притиска в шпакловката с лек натиск на маламашката, така че сместа да избие през нея, след което повърхността се заглажда. След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на повърхността. При необходимост добавете още материал, така че, мрежата да бъде напълно покрита.
 •  Армировъчната мрежа трябва да остане в средата или във външната третина на армирания шпакловъчен слой.
 •  При оформяне на вътрешни ъгли, презастъпването на мрежата да е минимум 20 cm.
 •  Да не се pаботи пpи темпеpатуpи под +5° С на въздушната среда и строителното тяло, въpху замpъзнали основи или пpи опасност от замpъзване. Да не се добавят сpедства пpотив замpъзване.
 •  Пpеди последваща обpаботка, нанесените шпакловъчни слоеве следва да се оставят да изсъхнат най-малко 7 дни.

Грундиране

 •  Изчакайте 7 дни за пълното изсъхване на шпакловъчния слой и нанесете грунда посредством валяк или четка.
 •  Преди да положите мазилката изчакайте 48 часа за пълното изсъхване на грунда.

Полагане на финишна мазилка

 • Мазилката се разбърква с електрическа бъркалка на бавни обороти (до 500 оборота в минута). При необходимост може да се разреди с вода – до 0,2 l на 30 kg, но след консултация с технически консултант на Weber.
 •  Нанася се с неръждаема стоманена маламашка с дебелина на пласта, определена от големината на включените в нея зърна, и веднага се структурира с пластмасова пердашка.
 •  Една фасада се измазва винаги от ръб до ръб.
 •  Съседните участъци трябва да се обработват така, че новополаганата мазилка да се нанася преди по-рано положената да е започнала да свързва и структурирането й да не е започнало.
 •  Всички участъци се структурират по един и същ начин.
 •  Да не се нанася пpи темпеpатуpи под + 5° С, пpи диpектно слънчево гpеене, пpи дъжд или пpи силен вятъp. Ако това се налага, то фасадата следва да се защити по подходящ начин.

Изпълнение в цокълната област

 • След изпълнение на топлоизолационната система по фасадата, включително крайното покритие, се пристъпва към полагане на топлоизолация в цокълната област.
 •  В тази зона като топлоизолационна плоскост да се използва награпен екструдиран полистирен (XPS-R) с по-висока плътност.
 •  Шпакловането, грундирането и полагането на крайно покритие се осъществяват по вече описания начин.
 •  Мазилката трябва да бъде водоплътна и с висока механична якост. Най-подходяща е мозаeчна мазилка weber.pas Мармолит.

Допълнителна информация

 •  Гаранция се поема само в случаите на използване на продуктите, описани в приложената система, стриктно спазване на предписанията за тяхната употреба и изпълнение на приложената технология.
 •  Всички архитектурни детайли, касаещи правилното изпълнение са налични в компанията.
 •  За всички допълнители въпроси, касаещи полагането на елементите на топлоизолационната система или решения на специфични за проекта случаи се обърнете към представител на weber.

 

 

Сравнете