Подготовка на фасадата като основа

Подготовка на фасадата като основа

Предлагаме ви информация за различните подходи, правилната технология и подходящите продукти за подготовка на фасадата като основа в зависимост от типа й.

Проблеми по фасадата

Нездрава основа

Нездравата основа с ронливи или подкожушени участъци няма достатъчна механична здравина, за да се гарантира дълготрайността на топлоизолационната система. Поправката на вече положена топлоизолация е скъпа и трудоемка.

Замърсена основа

Замърсявания на фасадата като сажди, мазни петна, следи от мръсни води и др. значително намаляват силата на залепяне между основата и лепилния слой.

Неравна основа

При неравна основа е неизбежно полагането на по-дебел слой лепило за компенсиране на неравностите. Това води до висок разход на материали и крие рискове от напукване или намаляване силата на залепяне. Максималната дебелина на лепилния слой е означена на опаковката на лепилото. Неравностите се компенсират с различни дебелини EPS

Дупки в зидарията

Наличието на дупки или кухини в основата, върху която се полага топлоизолация, намалява контактната повърхност на лепилото и силата на залепяне.

Основи с отлагане на соли

Полагането на топлоизолация върху засолена зидария води до лош контакт на лепилната смес с основата и намалява здравината и механичната устойчивост на системата.

Органични замърсявания

Наличието на мухъл, плесени, водорасли, гъбички и др. микроорганизми върху основата намалява силно адхезионната способност на лепилната смес и скъсява експлоатационния период на топлоизолацията.

Стъпки при подготовка на фасадата за полагане на топлоизолация или мазилка

Състоянието и доброто функциониране на топлоизолационните системи зависят от състоянието на основата, върху която са положени. Преди полагането на топлоизолационната система диагностицирайте и при необходимост поправете основата. Това ще Ви осигури оптимален разход на материали и дълга и безпроблемна експлоатация.

Диагностика и планиране

Диагностицирайте състоянието на основата. Отстранете малка част от мазилката, за да добиете представа за състоянието й в дълбочина. При необходимост поправете основата и изчакайте пълното изсъхване на корекциите.

Почистване

Замърсявания в основата от сажди, мазни петна, прах и др. се отстранят с пароструйка и подходящи почистващи препарати. Подкожушени участъци се отстраняват до здрава основа. Участъци със засоляване се отстраняват механично на сухо, с метална четка.

Отстраняване на микроорганизми

При наличие на микроорганизми (гъбички, мухъл, плесени и т.н.) използвайте weber Препарат за микроорганизми, за да ги отстраните и да предотвратите бъдещото им развитие.

Отстраняване на стари покрития

Стари бои или мазилки с недостатъчна товароносимост се отстраняват с препарата weber Е703.

Възстановяване на липсващи участъци

Основи от здрави стари мазилки грундирайте с weber P61 грунд. Всички дупки и неравности запълнете с weber 201P Хастарна мазилка, приготвена с предварително разреден с вода weber H-Грунд в съотношение 4:1.

Препарати за подготовка на фасадата като основа

 

Сравнете