Цветови идеи

Усещане на цветовете weber

Ще се опитаме да представим някои идеи относно цветовете, цветните визии, тяхното възприемане и специфики. Разбирането на съществуващите сложни взаимоотношения и взаимодействия между багрите, светлината, дистанцията, вида и структурата на материалите, както и на механизмите на трансформиране на цветовете от окото и мозъка на наблюдателя и много други фактори биха ни помогнали, за да използваме умело цветните визии за постигане на желаното от нас внушение или звучене на дадена сграда, вписването или изпъкването й в заобикалящата я среда. Без да се опитваме да бъдем изчерпателни в представянето на засегнатите въпроси, надяваме се, че те ще ви бъдат от практическа полза при цветното оформяне на вашата сграда.

Съществуват няколко системи за организация на цветовете. Скандинавският Институт за цветовете си бе поставил за цел идентифицирането, класифицирането и даването на наименования на цветовете от спектъра такива, каквито може да ги възприеме човешкото око, при независимо каква основа, за да създаде през 1979 г. т.нар. Естествена система на цветовете (ЕСЦ). Човешкият организъм с нормално зрение възприема 6 цвята.

W&S – Бялото и черното са ахроматичните цветове.

Y-R-B-G – Жълтото, червеното, синьото и зеленото са хроматичните цветове.

Всички цветове, с изключение на основните, се приобщават в различна степен към тези базисни цветове. Обемът на цветовете, представен чрез два слепени конуса, съдържа съвкупността от цветовете от спектъра.

Тоналност

Тоналността (англ. hue) е локализирана върху хроматичния кръг, обща основа на двата конуса. Жълтото се намира на север, след това червеното на изток, синьото на юг и зеленото на запад. Всеки квадрант е разделен на 10 равни части, отбелязани от 10 до 100%. G50Y означава зелена основа +50% жълто.

Нюанс

Вписва се в създадената решетка през 10% във вътрешността на триъгълника, чиято основа представлява вертикалната ос W–S (черно-бяло).

Светлостта или яркостта (стойност) се намира върху оста W–S. Хроматичността (хрома), или наситеността, се намира върху оста W–S и хроматичния кръг.

Нюансът 50 20 означава: 50% черно (80% бяло) 20% от хроматичността.

Източници на светлина

При различни светлинни източници един и същ наблюдаван обект може да изглежда цветово по няколко различни начина.

Слънцето:

Целият спектър се съдържа в светлинните лъчи на слънцето.

Луната:

Тя единствено отразява лъчите на слънцето.

Свещта:

Светлината на свещта съдържа спектъра с различна интензивност за различните дължини на вълните.

Флуоресцентните лампи:

Те се характеризират с прекъснат спектър, с интензивни и тесни ивици за някои дължини на вълните.

 

Възприятието

Възприятието почива на визуализациите на заобикалящата ни среда. Понякога се случва предаването на една и съща информация да породи различни интерпретации от страна на мозъка. Става дума за визуални илюзии. Да си припомним няколко примера на класически илюзии.

Илюзията вертикал–хоризонтал:

Вертикалната права изглежда по-голяма от хоризонталната, при положение че и двете са с еднаква дължина.

Спирала на Fraser:

Не е нарисувана нито една спирала, става дума за съвкупност от концентрични кръгове.

Илюзия на Hering:

Двете хоризонтални прави са нарисувани успоредно една на друга, при все това те изглеждат като криви (понякога рисуването на старогръцките храмове е било изменяно, за да се избегне кривият вид в горната част).

Невинаги трябва да вярваме на онова, което виждаме. Визуалното възприятие остава сложен феномен, в който нашето съзнание има значима роля.

Потенциално богатство на вида на повърхността

Текстури: изборът на външния изглед на материала кара цвета да изглежда по различен начин. При една и съща светлина на всеки вид повърхност, изработена от едни и същи материали, отговаря специфична цветна визия. Една гладка и суха повърхност изглежда по-бляскава и по-светла, отколкото една грапава повърхност, получена от същия материал. Гладката повърхност отразява светлинните лъчи в различни посоки; наблюдава се слабо или никакво поглъщане на светлинните лъчи. Същият този материал, но намокрен от дъжда, изглежда по-тъмен, тъй като миниатюрните капчици вода спомагат за поглъщането на светлината.

Каталози с цветове

За Ваше улеснение Ви предлагаме каталозите с цветове на Weber, които включват стандартните цветове, предлагани от компанията. При заявка разработваме и специални цветове по други цветови каталози. 

 

Сравнете