Всичко, което трябва да знаем за топлоизолационните плочи

Какво трябва да знаем за топлоизолационните материали?

Във връзка с вече наложилото се като стандарт изпълнение на топлоизолационна система за нови сгради, както и все по-голямата необходимост от намаляване на топлинните загуби на съществуващи сгради, един от важните въпроси, който възниква е какъв вид топлоизолационен материал ще е най-удачен за целта.

Основните и важни характеристики, по които се сравняват различните видове топлоизолация са:

1. Топлопроводимост на материала (λ)

Колкото по-ниска е стойността на топлопроводимост, толкова по-добре топлоизолира даденият материал.

2. Плътност

В повечето случаи при повишаване на плътността се понижават топлоизолационните качества. Важна е обаче и за механичната устойчивост.

3. Водопоглъщаемост

Показва какъв е процентът на водата, която би могла да се поеме от общия обем на дадения материал. Водата е по-добър проводник на топлина и поради тази причина топлоизолационните платна се измазват с мазилки със специфични изисквания.

4. Коефициент на паропреминаване

Неспособността на топлоизолационния материал да пропуска добре водните пари би могла да доведе до появата на конденз и мухъл.

5. Сила на натиск при 10% изменение

Стойностите показват каква сила трябва да се приложи върху дадения материал, за да се получи 10% изменение от началните параметри т.е. колкото по-мек е даден материал, толкова по-лесно той ще се деформира.

6. Цена

Това също е важен критерий, но е добре да се има предвид, че поставянето на топлоизолация е една дългосрочна инвестиция.

 

ВИД НА МАТЕРИАЛА

МЕРДНА ЕДИНИЦА

EPS СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРАФИТ

EPS

XPS

МИНЕРАЛНА ВАТА

Коефициент на топлопроводимост

W/(m.k)

0,030 - 0,033

0,031-0,036

 

0,036 - 0,040

Плътност

kg/m3

15-20

15-18

 

120-160

Водопоглъщаемост

%

2

4

 

 

Коефициент на дифузия на пари

 

20-50

30-70

 

1-3

Сила на натиск при 10% изменение

kPa

90

50-150

 

 

 

Клас по реакция на огън

 

Е

Е

Е

А1

Представлява изкуствен полимер с отворена структура на решетка от пълни с въздух сферични частици. Това е един доказал се във времето топлоизолационен материал, без който съвременното строителство вече е немислимо. Спада към класа на материали, неподдържащи горенето. Един от най-икономичните варианти за изолиране. С добра паропропускливост и сравнително висока механична устойчивост. Възможно е каширането с водонепропускливи и адхезивни материали.

Топлоизолационен материал, с някои предимства в сравнение с конвенционалния експандиран полистирен (EPS-F). Основната разлика между EPSG и EPS-F е във вградените графитени молекули. Графитните частици, вградени в структурата на материала, играят много важна роля в процеса на съприкосновение между EPS-G и топлинното лъчение. По-конкретно, възпрепятстват преминаването му като отразяват излъчването, намалявайки чувствително топлинното поглъщане на материала, подобряват значително топлоизолационните и шумоизолационните свойства на обикновения пенополистирен, като се постига и качествено ново свойство на полимера - радиационната устойчивост.

Графитът със своите уникални свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчи, което го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата. Това става при запазена минимална дебелина на платната 3 cm до 10 cm и плътност и под 20 kg/m3.

Графитът отразява голяма част от слънчевата светлина, като така намалява топлопоглъщането. Освен това чрез опити е доказано и неколкократно увеличеното шумопоглъщане.

Минералната вата е изолация, подобна на стъклените вати, но като суровина се използват базалтови скали, разтопени при температура около 1500° C. Като естествен скален материал минералната вата е екологично чиста и също така негорима, което обуславя пожароустойчивост при най-високия клас на горимост А1 по БДС EN13501-1. Правилното ориентиране на влакната осигурява и напълно ефективна звукоизолация. При фасадни изолации минералната вата се използва за контактните системи. Каменните вати са два вида - с надлъжно или напречно разположени влакна и обемна плътност 90-140 kg/m3. Коефициентът на паропропускливост е най-добър в сравнение с другите изолационни материали и осигурява най-добра работа на системата. Цената е по-висока от EPS/XPS, но пресметнато като процентно поскъпване на цялата топлоизолационна система (т.е. на общата стойност на контактната фасада) се оказва, че разликата не е толкова голяма. За сметка на това описаните по-горе предимства на вата осигуряват несравнимо по-високо качество и комфорт за обитателите и то в продължение на целия живот на сградата.

Друг изолационен материал е екструдираният полистирен XPS. Той съчетава добра топлоизолация λ = 0,033 - 0,035 с по-големи якости на натиск и водонепопиваемост, което го прави идеален за изолация на цокълни зони. Използва се и за фасадна топлоизолация при системи weber.therm за оформяне на цокли в комбинация с weber.pas Мармолит – мозаечна мазилка.

 

 

Сравнете