Защо "топлоизолационна система" а не "топлоизолация"?

Защо да изберем топлоизолационна система

Tоплоизолацията е само един компонент на топлоизолационната система. За да имате ефективна топлоизолация, от голямо значение за дългосрочната експлоатация на сградата са и останалите компоненти, които участват в топлоизолационната система - лепила, шпакловки, дюбели, стъклофибърна мрежа и завършваща мазилка. Всички тези продукти трябва да бъдат проектирани и изпитани как си взаимодействат, когато са положени в една цялостна многопластова система. Само тогава може да се каже, че продуктите участват в една цялостна система и работят заедно.

Когато става въпрос за топлоизолационна система, вместо случаен набор от продукти, се има предвид компоненти, които работят заедн  по отношение на топлопроводимост, еластичност, механична якост, сцепление между слоевете, паропропускливост и дълготрайност при полагане. Така системата реагира адекватно на непрекъснато променящите се агресивни външни атмосферни условия, без да се компрометира и да запазва ефективността си през целия експлоатационен живот на сградата.

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

Пропускливостта е свойство на всеки един пласт на топлоизолационната система да пропуска водните пaри, като те свободно преминават през него. Показател за измерване на паропропускливостта е коефициентът μ. Той отразява степента на дифузионно съпротивление срещу преминаването на водни пaри, измерено спрямо свойствата на въздуха. Важно условие при една топлоизолационна система е отделните компоненти в нея - лепилно-шпакловъчна смес, топлоизолационна плоскост, грунд и завършваща мазилка – да притежават съвместима паропропускливост и да работят заедно.

При комбинация на продукти с различна паропропускливост се получава концентрация и кондензиране на водните пари във вътрешността на системата, което води до:

  • среда, благоприятна за образуване на микроорганизми;
  • възможност от замръзване на водните капки и частични разрушения в системата;
  • овлажняване на топлоизолационния слой, респективно лоши топлоизолационни качества;

ЕЛАСТИЧНОСТ

Еластичността е много важен показател за една топлоизолационна система, особено за крайните защитни слоеве.

При слънчево греене върху фасадата, топлоизолационният слой възпрепятства преминаването на топлината към зида, което води до значително нагряване на повърхностния слой. И обратно – при дъжд и обветряне - до рязко охлаждане. Тези температурни разлики са съпроводени със свиване и разширение в различна степен на всеки един от слоевете в системата. От огромно значение е първо, всеки един компонент от системата да е еластичен, за да поеме тези движения и второ, тази еластичност да е съобразена с другите компоненти. В противен случай възникват вътрешни напрежения и компрометиране на системата.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Топлоизолационата система е крайният завършек на една сграда. Затова тя трябва да е устойчива, освен на атмосферни явления, като градушка например, така и на възможни механични натоварванияпо време на експлоатацията на сградата, като падащи предмети и т.н. Тук, освен износоустойчиво здраво крайно покритие, е необходимо системата в дълбочина да е устойчива на натоварване и отново компонентите да са с близки показатели и да са проектирани да работят заедно.

Тези показатели се определят по стандарт БДС EN 13497:2003 за устойчивост на удар със сила 2J и 10J. Той гарантира, че при очакваните механични наранявания, завършващото покритие ще запази  своята цялост.

АДХЕЗИЯ/СЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ

Топлоизолационната система е многопластова и затова сцеплението между отделните слоевете е от изключителна важност. То гарантира, че независимо от възникналите напрежения или натоварвания, системата ще запази целостта си.

ЕСТЕТИКА

Наред с техническите характеристики, Weber обръща голямо внимание и на завършения и естетически вид на фасадата. За да имате модерна фасада и да се радвате дълго на красотата й е добре да съблюдавате следните препоръки:

  • за крайно покритие използвайте само това, което е тествано като част от топлоизолационна система;
  • използвайте завършващи покрития с дебелина минимум 1,5 mm;
  • изберете цветове с коефициент на светлочуствителност (HBW)> 30 % ;

Всичко това, съчетано с богата палитра от цветове и различни повърхностни структури, дава перфектен външен вид на всяка една сграда.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Когато топлоизолационните системи са проектрираните и изпълнени съгласно всички технически изисквания, те имат експлоатационен период сравним с живота на сградата и работят в полза на обитателите. В противен случай резултатът е скъпи и трудоемки ремонти, в комбинация с ниска ефективност на топлоизолацията.

 

Сравнете