5 причини да изберете топлоизолационна система от Weber

Пет причини да изберете топлоизолационна система от Weber

Топлоизолационните системи вече са задължителен компонент от строителството на всяка сграда с цел постигане на по-добра енергийна ефективност. Изборът на топлоизолационна система от Weber Ви носи предимства и улеснения по време на строителството и експлоатацията на сградата.

1. Системен подход от проектирането до изпълнението

Ние предлагаме цялостни системи, чиито компоненти са създадени и изпитани да работят заедно, а не случаен набор от продукти. Пълната информация за правилната технология на полагане, както и за качественото отработването на всеки детайл, са неразделна част от пакета, който предоставяме на нашите клиенти. Дълготрайната фасада е комбинация от качествени продукти, положени по правилната технология.

2. Високо качество и сигурност на всеки компонент

С внимание към детайла, всеки продуктов компонент от топлоизолационната система е :

  • с високи експлоатационни показатели, отговарящи на проектните характеристики;
  • лесен за нанасяне и полагане, за сигурно изпълнение при полагане;
  • произведен в модерните ни напълно автоматизирани заводи, с пълен контрол върху качеството, както на входящите суровини, така и на готовия продукт.

3. Техническа подкрепа по време на изпълнението

Изпълнението е изключително важна част, гарантираща добрия краен резултат. Ние имаме екип от технически консултанти, които обучават и инструктират на строителната площадка изпълнителите, като вземат предвид и обръщат внимание на всички специфични за изпълнение детайли на конкретната фасада. Също така осъществяват независим технически контрол на всеки етап от изпълнението - от лепенето на топлоизолацията до полагане на мазилката на готовата фасада.

4. Водещ производител с над 35 години опит

В строителството опитът е единствената сигурна гаранция за дълготрайността и качествата на предлаганото решение. Топлоизолационните системи на Weber се ползват с отлична репутация повече от 35 години и в над 38 страни, сред които Германия, Австрия, Щвейцария, Швеция, Норвегия, Чехия и т.н.

5. Сертифицирани в независима лаборатория

Топлоизолационните системи на Weber са сертифицирани и отговарят, както на българските, така и на европейските стандарти, изпитването за които се осъществява в независима оторизирана лаборатория.

 

 

Сравнете