Как да хидроизолираме и облицоваме с плочки плувни басейни?

Бетонните стени на плувните басейни или декоративните езерца сами по себе си не осигуряват достатъчно добра хидроизолация. Ако не бъде извършена допълнителна хидроизолация, с времето е възможно да възникнат проблеми. Лепене на плочки в басейн трябва да се извършва само с еластични лепила за плочки.

Често срещани ситуации

Теч от критичните точки

Особено критични за хидроизолиране са местата около изпускателните отвори или остъклените осветителни тела. Силно податливи към просмукване на вода са ъглите между стените и дъното, както и ремонтираните участъци на басейна. На тези места най-често възникват проблеми с хидроизолацията.

Химикалите в басейна са агресивни

За почистването на басейните се използват силно активни химически препарати. С времето тези препарати увреждат фугите и недобре защитените участъци. Фугите се уронват, което е предпоставка водата да проникне между плочките.

Стандартните лепила и фуги не издържат

Водата в басейните създава значително налягане върху дъното и стените. При изпразване на басейна тежестта на околните земни маси оказва противоположно по посока въздействие. Тези процеси разрушават обикновените циментови лепила и фугиращи смеси.

Полагане на хидроизолация и лепене на плочки

Използвайте специално предназначените за хидроизолиране и облицоване на басейни продукти на Weber.

  1. При монтиране на прозорчета, осветителни тела или контролни отвори в басейна спазвайте стриктно предписаната за това технология. Бетонната конструкция трябва да е добре изсъхнала и процесите на слягане на бетона да са затихнали. Измийте избилите при съхненето соли върху повърхността на бетона. Използвайте хидроизолационни маншети за изолиране около тръби, електрически кабели и други стърчащи елементи.

  2. Участъците с изронена или повредена повърхност на бетона ремонтирайте с водоплътен разтвор.
    Осигурете непрекъснатост на хидроизолацията и подсилване на ъглите, като по вертикала и хоризонтала поставите подходящи хидроизолационни ленти .

  3. Върху добре подготвената основа нанесете дълбокопроникващ грунд След изсъхване на грунда нанесете с четка (баданарка) 4 последователни слоя силно еластична хидроизолация.  Между отделните слоеве изчаквайте 4 часа за изсъхване. Всеки слой нанесете перпендикулярно на предишния.

  4. Върху изсъхналата хидроизолация нанесете с назъбена маламашка силно еластично лепило. При полагане на плочи с размери над 20х20 cm лепило се нанася и върху гърба на всяка плоча. Плочите се поставят върху нанесеното лепило и с леко приплъзване се наместват на точното им място. С гумен чук отстранете въздушните мехури под плочките. Фугите между плочките в басейна трябва да са с минимална широчина 3 mm. По-тясна фуга не може да поеме термичните движения в основата и покритието бързо се разрушава.

  5. Изчакайте минимум 24 часа за изсъхване на лепилото. За фугиране използвайте епоксиднa фугиращa смес, които са силно устойчиви на химикалите, с които се почистват басейните, особено обществените.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете