Заводът на Вебер в гр.Костинброд с диамантено отличие за добрите си практики в областта на здравето и безопасността на работното място

На 27-ми май 2016 г. екипът на завода на Вебер в гр.Костинброд бе отличен с диамантена статуетка на Групата Сен-Гобен за изключителни постижения и политики в областта на здравето и безопасността на работното място.

Тази година 21 производствени локации на Групата ( от 945  функциониращи в световен мащаб) бяха отличени не само заради нулевите трудови инциденти на територията на заводите, но основно заради добри примери и практики, които упражняват за опазване на здравето, безопасността и  грижата за заобикалящата среда.  Журито, което отличава най-добрите EHS практики е част от Борд на директорите на Сен-Гобен, а кандидатурите се излъчват от Делегациите на Групата.

Наградата беше връчена на г-жа Снежана Семова – изпълнителен директор на Вебер България лично от Пиер Андре дьо Шалендар - президент и главен изпълнителен директор на Сен-Гобен, Беноа Базен – вицепрезидент и ръководител направление „Строителни материали“ и Клер Педини - вицепрезидент и ръководител направление „Човешки ресурси.

Грижата за здравето на работното място и безопасността са основни ценности за Сен-Гобен и основни за корпоративната социална отговорност на Групата. Тези ценности се споделят от всички служители и се комуникират на всички нива на организацията. Амбицията на Групата е да постигне на световно ниво в своите производствени локации  0 трудови инцидента и минимални отражения върху околната среда.

През 2016 г. ще бъдат въведени нови управленски инструменти, които ще спомогнат  да се изпълнят всичките предвидени от Делегациите планове за действие. Тези действия ще бъдат подпомогнати от секторите и бизнесите на Групата.  По този начин, ще бъде възможно по-мащабно идентифициране и контрол на  рисковете на работното място  по време на изпълнение на ежедневните работи във всички процеси. По-доброто прилагане на енергономичните изисквания на работното място, които са най-чести причинители на трудови инциденти и превенция на  токсичните рискове, свързани със субстанциите, използвани в производството са само някои от мерките за защита здравето на работниците и подизпълнителите.

Още "Корпоративни" новини

 

Сравнете