Международен архитектурен студентски конкурс Saint-Gobain 2022 Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси, относно участието в Международния архитектурен студентски конкурс Saint-Gobain 2022 .

Архитектурен студентски конкурс

В1 . Кой има право да участва в конкурса?

 • В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети в България.
 • В конкурса могат да вземат участие всички студенти от 1-ви до 6-ти курс включително през академичната 2021-2022 год. (задължително е да бъдат студенти в момента на регистрация).
 • Могат да участват и студенти по стипендиантски програми и програми за обмен.
 • Участниците представляват своя университет и страната, в която учат по време на провеждане на конкурса.
 • Студентите могат да участват както индивидуално, така и в екип от максимум 2-ма участника.
 • Един студент няма право да участва в два различни екипа, в рамките на едно и също издание на конкурса. В конкурса може да се участва само с един проект от участник или екип.
 • Един екип няма право да участва в 2 различни Национални финала


В2. Как да се регистрирам за участие в конкурса?

 • Всички участници (студенти и ръководещи преподаватели) е необходимо да се регистрират в уеб-сайт на конкурса: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/user/register 
 • Регистрацията се извършва от екипа. Лидерът на всеки екип създава акаунт на екипа и въвежда необходимата информация. Липсата на регистрация, непълни или некоректно въведени данни ще доведе до дисквалификация от конкурса.
 • Регистрацията в конкурса не обвързва студентите с предаване на проект.
 • Официалната информация относно конкурса ще бъде изпращана по е-мейл до всички участници, регистрирани в уеб-сайта на конкурса.
 • Моля регистрирайте се за участие в конкурса и поддържайте връзка с Вашия местен ръководител от Saint-Gobain, както и с определните за консултации за конкурса преподаватели във всеки университет. Моля, следете за актуална информация и следните комуникационни канали, посветени на конкурса:
  https://www.facebook.com/Architecture.Student.Contest.Bulgaria
  www.isover.bg
  https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/

 

В3. Кога е крайният срок за регистрация на участници?

 • Крайният срок за регистрация за участие в конкурса е 31-ви март 2022 г. Възможно е тази дата да бъде променена от местните организатори, с цел да се съчетае по-добре с графика на местните университети. Моля, проверете тази информация при Вашия местен ръководител от Saint-Gobain.
 •  

В4. Задължително ли е да предам проект след като се регистрирам за участие в конкурса?

 • Регистрацията за участие в конкурса не Ви задължава да предадете проект за финала. Всички регистрирали се в конкурса ще могат да регистрират проект до 31-ти март 2022 г. Само студенти, регистрирали се за участие в конкурса ще могат да участват с проект.


В5. Защо са необходими две регистрации: за участие в конкурса и за участие с проект във финала? 

 • През годините се наблюдава голямо желание за участие в началото на конкурса и само една част от желаещите предават проект за финал. Регистрацията в конкурса е необходима, за да се планират лекциите, докато регистрацията на проект може да ни даде по-ясна преценка за организацията на Националния финал и времето за журиране.


Препоръчваме Ви да посетите официалната страница на конкурса - https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/. Там може да намерите актуални въпроси и отговори за текущата задача на конкурса.
 
В случай, че не намерите отговор на Вашите въпроси, моля задайте ги на doychin.dotsinski@saint-gobain.com.

 

Сравнете