Weber организира обучение специално за експерти от общините Добрич и Кнежа

Обучението е наградата, която компанията предоставя на двете общини, като победители в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ в конкурса ЕКООБЩИНА 2018.

Weber-ECOOBCHTINA-Award-2018

Weber България проведе специално издание на Weber Academy, организирано специално за експертите от общините Добрич и Кнежа. Обучението е наградата, която компанията предоставя на двете общини, като победители в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ в конкурса ЕКООБЩИНА 2018. Инициативата се организира от Посолството на Франция в България в партньорство с МРРВ и МОСВ.

По време на Weber Academy експертите се запознаха с изискванията на нормативната уредба за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, както и с параметрите, техническите изисквания и технологията за полагане на топлоизолационните материали. Специално внимание бе отделено на иновативните подходи в системите за топлоизолация.  

Лекторите от Weber България, които представиха и европейските стандарти, на които трябва да отговарят строителните материали, необходими за качественото изпълнение на ТИС.  

За нас беше огромно удоволствие да участваме във Weber Academy. Поднесената лекция беше много интересна, полезна и актуална, предвид активната фаза на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по която работим в Община град Добрич“, коментира след края на събитието г-жа Елена Анастасова, главен експерт Ел. мрежи и Енергийна ефективност, Дирекция ИОС на Общината. „Колегите са впечатлени от достъпния начин, по който беше поднесена информацията, както и от цялостната организация на събитието“, допълни тя.  

 

Сравнете