Как да лепим клинкерни плочи по алеи и външни пространства?

Клинкерът се появява в Европа през ХIV век. Родината му е Холандия, страната, в която поради липсата на естествен камък хората от древни времена са имали особена потребност от надеждни, устойчиви на разрушаване материали за изграждане на пътища. Това наложило създаването на специална технология за производство на материал, който по качествата си не отстъпва на камъка. Специална глина е суровината за производство на клинкера и е разпространена в различни части на Европа. На много места използват този прекрасен строителен материал за изграждане на стъпала, фасади, покрития за пътища, площади и улици, архитектурни детайли и др.

Често срещани ситуации

Разлики в качеството

Качеството на продукта зависи от еднородността на суровината, която трябва да се подлага на прецизна подготовка. В случаите, в които това не е направено, се наблюдава сериозно многообразие на продукти, които се държат по коренно различен начин.

Промяна в цвета

Изпичането е на режим на степени с постепенно увеличаване на температурата. Това е важен момент, защото, ако рязко се премине границата за температурата или не се достигне до нея, може да не протече пълно изпичане на органичните примеси в глината. Тогава получената плочка ще се руши по-лесно и при контакт с влага е възможно да промени цвета си.

Различно поведение

Различната комбинация от първите два проблема може да доведе до различни стойности на изключително важни характеристики за клинкера като: водопоглъщаща способност, съпротивление на свиване, повърхностна твърдост, устойчивост на температурни амплитуди, устойчивост на действието на химични реагенти, мразо- и износоустойчивост. Затова изборът на продукти за лепене на клинкер трябва да бъде съгласуван с производителя и да бъде внимателно и прецизно извършен, а когато е необходимо – да се направят тестове.

Лепене на плочки от клинкер

За да постигнете здрава и дълготрайна облицовка или настилка от клинкер, използвайте специално разработените продукти на weber, които осигуряват много висока остатъчна еластичност и састудо- и водоустойчиви. Специалните добавки предотвратяват риска от ефлоресценция и изсоляване при външни и вътрешни условия.

  1. Уверете се, че основата е товароносима, устойчива и без замърсявания. При нови основи изчакайте поне 3 месеца за стихване на процесите на слягане. Всички неравности и пукнатини по основата коригирайте с ремонтен разтвор. Изчакайте пълното изсъхване на коригираните зони и грундирайте основата. Изчакайте 1 - 5 часа за пълното изсъхване на грунда.

  2. Между плочите оставете фуга с минимална широчина от 5 mm. Тази фуга поема термичните разширения на облицовката и настилката. Да се предвиди и деформационна фуга на всеки 25 m2 облицовка, както по краищата на облицовката с широчина 10 mm.

  3. Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 mm. Използвайте силно еластично специално разработено лепило за полагане на клинкерни стенни и подови настилки, както и такива с интензивен пешеходен трафик и постоянно водно налягане. Съдържанието на трас в този продукт ще ви осигури по-голяма сигурност срещу изсоляване и ефлоресценция, причинени от влага при вътрешни и външни условия. Нанасяйте лепилото както върху основата, така и върху гърба на плочите.

  4. Когато фугирате клинкерни плочи, които се използват обикновено при промишлени и индустиални условия, е добре да вземете специални фугиращи смеси, обезпечаващи устойчивост на механично натоварване и на химични въздействия.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете