Как да лепим плочи от естествен камък?

Стандартните продукти и технология на полагане не са подходящи при работа с плочи от естествен камък. Основно за полагането на естествени камъни се използват два метода:

  • Метод на механично закрепване на естествените камъни
  • Метод на тънкослойно, среднослойно и дебелослойно залепване

Конкретния метод на полагане ще определите в зависимост от вида на камъка, неговата големина и форма, а също така и от височината на неговото залепване. Понякога се прави комбинация от двата метода.

Често срещани ситуации

Структура на камъка

Естественият камък няма хомогенна структура. Често се срещат шупли и пукнатини. Всеки камък има и различна степен на попивателност. Лепилният разтвор има съществено значение за това какво количество влага ще поемат минералите, съдържащи се в различните камъни. В определени ситуации това би могло дори да доведе до нарушаване на целостта на облицовката. В други ситуации чувствителните към влага естествени камъни са склонни да се деформират при контакт с водата и това води до т.нар. измятане на каменната настилка или облицовка.

Плочите са с различна дебелина

При полагане на облицовки от естествени камъни невинаги е възможно плочите да бъдат с еднаква дебелина. За да се постигне сигурно залепване на такива плочи, са необходими лепила със специални качества. Еластичността на лепилото и силата на залепване не трябва да се променят въпреки варирането на дебелината на лепилния пласт.

Камъкът прозира

Някои плочи от естествен камък са със светъл цвят и леко прозират. Ако такива плочи се полагат с обикновено лепило, се получават петна на лицевата страна на камъка.

Драскотини и оцветяване

Естествените камъни лесно могат да бъдат издраскани или оцветени по време на работа. Меките и порести плочи попиват цвят при фугиране. Освен това независимо от метода на полагане, който сте избрали, влагата от лепилния разтвор предизвиква изцветявания. Тази влага преминава през полагания камък (настилка или облицовка) и разтваря различни минерални субстанции, които се съдържат в самия камък.

Ефлоресценция

Явлението ефлоресценция представлява движение на разтворен калциев карбонат към повърхността на камъка, което се изразява в появата на бял прах (пудра). Варовиковите камъни са особено податливи към това явление.