Сен-Гобен разкри новото си лого

На своята годишна генерална среща на 2-ри юни Сен-Гобен разкри новото лого на Групата. 

SG_logo.png

Освен новата интерпретация на „моста“, който представя Групата вече повече от 40 години, на логото са изобразени силуети на сгради, илюстрирайки местата на обитание на Групата. За да се създаде емоционална връзка с клиентите и крайните потребители, при изработката му са използвани топли и светли цветове.

Новото лого кореспондира с обновената позиция на марката, базирана на основните постулати: да създава, произвежда и разпространява материали, които подобряват качеството на живот едновременно на обитателите и на обществото като цяло. Пиер-Андре дьо Шалендар - президент и главен изпълнителен директор на Сен-Гобен заявява: „В Сен-Гобен нашите материали и решения са създадени да спомогнат за подобряване на комфорта на хората днес, където и да живеят, работят или пътуват. Но ние имаме нужда да правим това устойчиво, да помогнем за съхранението на планетата за бъдещите поколения. За нас тези аспекти на доброто съществуване са като двете страни на една и съща монета.“

Промяната в позиционирането на марката подчертава желанието на Групата да създаде силна връзка с обществото. Посредством дигиталните медии потребителите са по-добре информирани и играят все по-важна роля в дефинирането на продуктите, използвани в техните проекти. Сен-Гобен иска да разясни как тези материали и решения допринасят към ежедневието на хората посредством своите бранд ценности: знания за материалите, култура на иновации, разбиране нуждите на клиента и подход, основан на откритост и отговорност. „Ние имаме нужда да бъдем по-разпознаваеми от крайния потребител“, казва Пиер-Андре дьо Шалендар. „Днешните силни търговски марки демонстрират ценностите, които те самите носят на хората. Искам всеки да знае какво отстоява Сен-Гобен и ролята на нашите брандове в нашето ежедневие.“

Още "Корпоративни" новини

 

Сравнете