Как да изпълним връзките и преходите при хидроизолиране в основи?

Едни от най-честите проблеми, които се появяват при хидроизолирането в основи, са обработката и изпълнението на детайлите като връзки, преходи, уплътняване на фуги, застъпване на отделните хидроизолации и др.

Често срещани ситуации

Дилатационни фуги

Един от често срещаните казуси е хидроизолирането и уплътняването на дилатационните фуги и връзката им с основната хидроизолация на основите. Проникването на вода във фугите може да доведе до наличие на влага в хоризонталните плочи и в стените на сградата. От съществено значение е да се приложат правилни решения в зависимост от вида на водното натоварване и размера на структурните движения.

Преходи и връзки

Обработката на отворите при преходите на различните видове комуникации в сградата са друг често срещан проблем на хидроизолирането в основи. Входовете на тръбите с различните видове кабели, на тръбите на водоснабдителната мрежа и изходите на тръбите на канализационната мрежа са критични от гледна точка на правилно изпълнени хидроизолационни детайли.

Дилатационни фуги в основи

Дилатационните фуги, оставени в плочите и стените на сградите, хидроизолирайте със специални двустранно гумирани хидроизолационни ленти Предварително обмажете тесни ивици по ръбовете на дилатационните фуги с битумна хидроизолация. Когато дилатационните фуги са при хоризонтални плочи, лепенето следва да се извърши с двукомпонентно епоксидно лепило.

Притиснете текстилните краища на хидроизолационната лента в прясно положения материал.
След изсъхване на първия слой на хидроизолацията върху лентата нанесете вторият слой, като внимавате средната ѝ част да остане необмазана.

Преходи при хидроизолиране на основи

Входовете на тръбите на различните комуникации могат да се изпълнят със специални преходници, които се вграждат в стената.

За хидроизолирането на връзката на описаните преходници с основната хидроизолация се използват специални хидроизолационни маншети.Под мястото за маншета предварително обмажете с двукомпонентна битумна хидроизолация). След изсъхване на слоя хидроизолация под маншета върху същия се нанася слой от битумната хидроизолация. Вторият слой прави и връзката с основната хидроизолация на стената.
Когато за вход на тръбата не се използва специален преходник, фугата между нея и стената 
може да се запълни с водоплътен ремонтен разтвор и отново да се обработи с двукомпонентна битумна хидроизолация.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете