Как да хидроизолираме вътрешни стени в основи?

В определени случаи външна хидроизолация на сградите не е изпълнена или ако има такава, тя показва дефекти. Крайният резултат е поява на влага в помещенията.

Често срещани ситуации

Поражения в подземните помещения

Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по подовете и стените в помещенията. Влагата може да прониква от подовата плоча или от стените или от двете места едновременно. Напорната вода около сградата оказва налягане върху проникналата в бетона или зидарията вода и я кара да се движи нагоре по стените на сградите. Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност - подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията. В някои технически помещения, като асансьорни шахти, могат да възникнат проблеми и с експлоатацията на съоръженията.

Различни по интензивност проблеми

Различната интензивност на водното натоварване, съчетана с различните видове и състояние на основите, може да доведе до различни по сложност проблеми - от опетняване от влага по стените до извиране на вода от пода или стените.

Ограничени решения

Поради спецификата на проблема съществуват относително ограничен брой решения. Особеността в случая е необходимостта използваният хидроизолационен материал да бъде устойчив на негативно водно налягане.

Полагане на хидроизолация в основи

Хидроизолирането на вътрешните стени в основи, например в мазета или вкопани етажи, ще позволи намаляване на влагата в помещението и постигане на по-комфортна среда за живот.

  1. За правилното изпълнение на хидроизолационните работи следва да се отстранят мазилките и шпакловките от стените, а в някои случаи и подовата замазка. Основата трябва да се почисти от всякакви остатъци, които могат да намалят адхезията.

  2. При наличие на напорни води от вътрешната страна на стените следва да се използва бързосвързващ,  запушващ отвори разтвор. В рамките на секунди с негова помощ се спират подобни течове. Преди последващи операции следва да се изчакат поне 12 часа, за да се проследи дали водата няма да избие на ново място. В този случай процедурата се повтаря.

  3. След запушване на бликащите отвори при връзката под - стена следва да се изпълни холкер с ремонтен водоплътен разтвор. Радиусът на холкера не бива да превишава 5 cm.

  4. Влажните стени и подове следва да се шпакловат в един слой, отново с водоплътен ремонтен разтвор.

  5. След изсъхване на шпакловката следва да се нанесат 3 слоя от обмазващите циментови хидроизолации. Вида на хидроизолацията изберете в зависимост от възрастта на конструкцията, вида на основата, времевия лимит за изпълнение на хидроизолационните работи, очакваните натоварвания. В случаите на относително леки поражения хидроизолационните работи могат да се изпълнят и без предходните етапи.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете