webertherm Ceramo - топлоизолационна фасадна система с иновативно крайно покритие

Webertherm Ceramo Layers

webertherm Ceramo е система за топлоизолация, която позволява завършването на фасадата по си­гурен начин с керамично покритие.

Основният принцип при webertherm Ceramo е изгражда­не на двойно армиран и анкериран товароно­сим слой с дебелина 7-8 mm от еластична по­лимер-циментова шпакловка.

1. Лепене на топлоизолационен материал

Топлоизолационните плочи ISOVER Profi Fassade се залепят към основата по стандартния рамково-точков метод. Площ на залепване от минимум 40%.

Разходна норма: weberguard MW MAX 4-6 kg/m2

 

2. Полагане на първи армировъчен слой

Шпакловъчният разтвор с weberguard MW MAX се нанася по цялата по­върхност на фасадата в минимална дебелина на покритието от 3 mm. В получения още пресен слой се полага армираща мрежа с припокрива­не на краищата с най-малко 10 сm. Така положената мрежа се притиска с лек натиск на маламашката, така че сместа да избие през нея, след което повърхността се заглажда. След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на повърхността. Армировъчната мре­жа трябва да остане в средата на армировъчния шпакловен слой. При необходимост добавете още материал, така че мрежата да бъде на­пълно покрита.

Разходна норма: weberguard MW MAX ок. 4 kg/m2 webertherm Стъклотекстилна мрежа ок. 1,1 m/m2

3. Дюбелиране в първи слой

Веднага след полагането на шпакловъчния слой, може да се изпълни ук­репването към основата с помощта на webertherm дюбели. Дюбелите преминават през армираната шпакловка като „главите“ им трябва да притиснат шпакловката и да навлязат в основата не по-малко от 45 mm за тухлена стена, мин. 50 mm за газобетон и мин. 40 mm в бетон. Количеството им трябва да бъде най-малко 4 бр./m2, а в граничните зони и до 8 бр./m2.

4. Втори армировъчен слой

След като основният армировъчен слой е напълно изсъхнал, се изпъл­нява втори слой армирана шпакловка, като шпакловъчният разтвор се нанася по цялата повърхност на фасадата в минимална дебелина на покритието от 3 mm. Препоръчително е повърхността да не се за­глажда. Общата дебелина на двата армировъчни слоя трябва да бъде най-малко 6 mm.

Разходна норма: weberguard MW MAX ок. 4 kg/m2 webertherm Стъклотекстилна мрежа около 1,1 m/m2

5. Дюбелиране (във втори слой)

През двуслойно положената армирана шпакловка се дюбелира с webertherm дюбели.

Разходна норма: webertherm Дюбел около 4-8 бр./m2 Дюбелирането да се изпълнява по при­ложената схема на дюбелиране.

6. Грундиране

За да се грундира е необходимо да се изчака поне 7 дни за пълното из­съхване на шпакловъчния слой. След това използвайте weberprim 801.

Разходна норма: weberprim 801 ок. 200-250 ml/m2

7. Лепене на фасадна облицовка

Лепенето на керамично покритие с висококачествено еластично ле­пило webercol тpac е едновременно лесно и сигурно. Продуктът е раз­работен за полагане по тънкослоен или среднослоен метод върху сте­ни и подове, при вътрешно и външно приложение. Дебелината на слоя може да бъде от 5 до 20 mm. Изключителната здравина на залепване гарантира висока устойчивост на покритието както в мокри, така и студени помещения, и при голямо натоварване. 

Преди да се пристъпи към лепенето на облицовката трябва да се изчака пълното изсъхване на грунда. Плочите трябва да бъдат почистени от прах и замърсява­ния преди полагане. Лепят се от долу нагоре по метода на двойното обмазване и се наместват, чрез приплъзване и притискане. Нанася се толкова лепило, колкото плочи могат да се положат в рамките на от­вореното време. Минимална дебелина на лепилния слой не трябва да е по-малка от 5 mm.

Разходна норма: webercol тpac ок. 5-7 kg/m2 за среднослойно лепене

 

8. Фугиране

Фугирането се извършва с webercolor Premium, високоеластична, хидрофобна фугираща смес. При фугирането трябва да бъде предвидена фуга с ми­нимлна широчина 5 mm, за да може да поеме термичните разширения на облицовката. При полагането на плочите е задължително оформя­нето на дилатационни фуги във височина и по широчина, които се за­пълват с подходящ еластичен фугоуплътнител като webertec Хибри­ден уплътнител.

ЕДНА КРАСИВА ТЕХНОЛОГИЯ - ФАСАДИ С ПЛОЧИ SOTTILE и фасадна система webertherm Ceramo

ПРЕДИМСТВА НА ФАСАДИТЕ С ПЛОЧИ SOTTILE С ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ WEBER

Изискан италиански шик Модерните текстури и цветове на Casalgrande Padana могат да превър­нат дома Ви в елегантно и стилно отражение на вашата индивидуал­ност.

Лесна за работа Технология на монтаж, приложима от всички фасадни изпълнители.

Леки като перо Дебелината на фасадните плочи от 4.9 mm намалява осезаемо натовар­ването върху носещите елементи на сградата.

Сертифицирана технология Съвременна топлоизолационна сис­тема от Weber с висока ефектив­ност, доказана във времето.

ПЛОЧИТЕ SOTTILE НА CASALGRANDE PADANA

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?

SOTTILE е иновативна линия от по­следно поколение керамични изде­лия, включваща плочи с много ниска порьозност и намалена дебелина от само 4,9 mm.

КАКВИ РАЗМЕРИ ИМА?

SOTTILE са налични в сериите Pietre di Sardegna и Pietre Etrusche от про­дуктовата линия Pietre Native с размери 45x45 cm, 45x90 cm, 60x60 cm, 60x120 cm.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?

  • фасадни покрития върху леко модифицирана класическа ТИС
  • бърза, лесна и ефективна рено­вация на съществуващи покрития, без тяхното премахване и без съ­ществено увеличаване на дебели­ната на слоевете
  • решения, изискващи нама­лено тегло на покритието, съчета­но с водонепропускливост и мразоу­стойчивост

UN AMORE GRANDE!

...една среща на италианския дизайн с прецизната технология

 

Сравнете