Линейни разширения на материалите

Линейни разширения на строителните материали

В тази таблица са представени коефициенти на термично разширение. При полагане на плочи, особено при външни условия, големите разлики в термичните коефициенти на различните използвани материали могат да доведат до намаляване здравината и качествата на лепилния слой. При основи с дървено покритие са възможни и линейни разширения вследствие на влага - разширяване, когато основата е влажна и свиване, когато изсъхва. Тези разширения са посочени в таблицата в проценти. При наличието на такива линейни разширения – термични или вследствие на влага, поставянето на дерфомационни фуги е съществено важно за здравината на полаганото покритие с плочи.

Материал

Коефициент на термично разширение

Категория на термично разширение

% линейно разширение при промяна от суха към влажна основа

Акрилен материал

70 - 80

Висока (>25)

-

Стъклопласт

25 – 40

Висока (>25)

-

Дървен материал (напречно на влакната)

30 – 35

Висока (>25)

0,45 – 2,0

Стъклокерамични плочки

20 – 30

Средна (15 – 25)

-

Алуминий

24

Средна (15 – 25)

-

Стъклокерамичен бетон

13 – 20

Средна (15 – 25)

0,07

Гипсова мазилка

16,6

Средна (15 – 25)

-

Стомана

17,3

Средна (15 – 25)

-

Газобетон

7 – 8

Ниска (1 – 14)

0,06 – 0,07

Анхидридна замазка

10 – 12

Ниска (1 – 14)

-

Базалт

6 – 9

Ниска (1 – 14)

-

Тухла  

4 – 12

Ниска (1 – 14)

0,01

Циментова плоча

7

Ниска (1 – 14)

-

Цимент / Пясъчна замазка

11 – 13

Ниска (1 – 14)

-

Керамични плочки

4 – 6

Ниска (1 – 14)

0,006

Бетон

7 – 13

Ниска (1 – 14)

0,01 – 0,06

Стъкло

8

Ниска (1 – 14)

-

Гранит

6 – 9

Ниска (1 – 14)

-

Варовик

6 – 10

Ниска (1 – 14)

0,004

Мрамор

3,5 – 7

Ниска (1 – 14)

-

Мека стомана

11 – 13

Ниска (1 – 14)

-

Хоросан

11 – 13

Ниска (1 – 14)

0,01 – 0,06

Шперплат

3 – 5

Ниска (1 – 14)

0,15 – 0,30

Пясъчник

11 – 12

Ниска (1 – 14)

0,15

Мозайка

7 – 13

Ниска (1 – 14)

-

Дървен материал (успоредно на влакната)

4 – 6

Ниска (1 – 14)

0,1

 

Примери

  1. При основа от бетон, широка 5 m, при външни условия, изложена на денонощна температурна амплитуда от 10° С ще се получи термично линейно разширение/свиване от 0,35 - 0,65 mm. Дори тези цифри да не изглеждат внушителни, напрежението породено от линейното разширение е достатъчно да доведе до напукване или дори отлепяне на плочките, положени върху тази основа.Примери:
  2. При основа от дървен материал (напречно на влакната), широка 5 m, при вътрешни условия и температурна амплитуда от 10° С ще се получи термично линейно разширение/свиване от 1,5 - 1,75 mm.

 

Сравнете