Какво трябва да знаем за деформационните фуги

Формула за изчисляване на деформационни фуги

Кога и колко големи деформационни фуги трябва да се предвиждат? Предлагаме ви схема за изчисляване на деформационните фуги.

Стени

При полагане на плочки върху стени, деформационните фуги се поставят на места, където:

 • има деформационни фуги в основата.
 • покритието от плочки се съединява с друг тип покритие
 • се съединяват различни повърхности, върху които се полагат плочки.
 • има зони, подложени на голям натиск или напрежение в основата.
 • големи стени във вътрешни помещения:
  - вертикални ъгли
  - на всеки 3-4,5 m хоризонтално и вертикално
 • външни стени:
  - при външни ъгли и ръбове, на разстояние от 0,25 m до 1m от ъгъла (по възможност симетрично от двете страни на ъгъла)
  - хоризонтално - на границите между етажите, вертикално - на разстояние от 3 до 4,5 m

Броят на деформационните фуги трябва да се увеличи в зоните с по-големи термични разширения и движения в основата.

Подове

При полагане на плочки върху под, деформационните фуги се поставят на места, където:

 • има деформационни фуги в основата
 • покритието от плочки се полага върху граничещи различни повърхности, които са на разстояние повече от 2 m една от друга - например стени, колони, прагове, стъпала 5
 • има големи повърхности, при които деформационните фуги околовръст са на повече от 10 m разстояние – деформационни фуги се полагат на всеки 8 - 10 m
 • има подове, изпълнени върху скара, при които е възможно огъване на основата, например около носещи стени и колони
 • има риск от термично разширение, например около източници на топлина - бойлери, подово отопление или в помещения, изложени на силно слънчево греене.

Оформяне/оразмеряване на Деформационните фуги според цвета и размера на плочките при външни условия

 

5 точки

4 точки

3 точки

2 точки

1 точка

Цвят на плочките

Бяло, светло сиво

Сиво, светло бежово

Бежово, червено

Кафяво, синьо

Тъмно кафяво

Топлинно натоварване на плочките според изложението

ниско

Леко

(северозапад)

Умерено

(североизток)

Силно

(югозапад)

Високо

Размер на плочките

11,5 х 24 cm

A1/A2a

24 х 24 cm

A1/A2a

20 х 20 cm

B1a

30 х 30 cm

A1/A2a

25 х 25 cm

B1a

30 х 30 cm

B1a

 

Широчина на фугата

5 mm

 

 

 

 

 

Сбора от всички параметри разделете на 4 и ще получите максимална големина на полето между 2 деформационни фуги в метри. (виж примера)

Пример (Oценяват се всички критерии, като широчината на фугата е винаги 5 mm.)

Светли плочки

Цвят на покритието светли плочи 5 т
Натоварване на покритието леко 4 т
Формат на плочите 30 х 30 cm, B1a 2 т
Широчина на фугите 5 mm 5 т
Големина на полето между 2 деформационни фуги 16 : 4 = 4,00 m

Тъмни плочки

Цвят на покритието тъмни плочи 1 т
Натоварване на покритието високо 1 т
Формат на плочите 30 х 30 cm, B1a 2 т
Широчина на фугите 5 mm 5 т
Големина на полето между 2 деформационни фуги 9 : 4 = 2,25 m

По възможност полетата да са квадратни. Максималното съотношението на дължина към ширина на полетата не трябва да надвишава 2:1.

 

 

Сравнете