Студенти от МВА програмата на Université de Nantes посетиха завода на Вебер България

Студентите от програмата са 38 души от целия Франкофонски свят - от Хаити през Африка, до източна Европа.

На 18ти март, студентите от МВА програмата на Université de Nantes във Франкофонския институт в София посетиха завода на Вебер България, за да се запознаят с практическата част на процесите по Мениджмънт на производството и потоците в производственото предприятие. В презентацията, индустриалният оперативен мениджър на Вебер - Лидия Милева, заедно с колеги от отделите маркетинг, закупуване и доставки и мениджъра, отговарящ за здравословни и безопасни условия на труд, представиха иновативните и съвременни концепции за ефективно производство, логистика, снабдяване, доставки и обслужване на клиентите и работа без трудови инциденти. 

Още новини "Представяне"

 

Сравнете