Saint-Gobain Weber България продължава кооперацията с висши учебни заведения в страната

Търговският директор Петър Космев представи компанията пред студенти от ХТМУ (Химикотехнологичен и металургичен университет).

Представяне на Weber пред студенти от ХТМУ

Над 40 студенти от различни специалности се събраха на 07-ми юни, за да чуят възможностите за кариерно развитие, които Weber предлага. Освен че представи компанията, г-н Космев запозна студентите с дейностите на развойния център в българския екип и възможностите за работа по местни и международни проекти. Обърна се специално внимание и на инициативите, в които Saint-Gobain участва, в подкрепа на професионалното израстване на младите хора.

Екипът на Weber посети и кариерния център на университета, където се срещна с професори от различните специалности и обсъди възможности за стажантски програми, в които компанията да се включи. Кооперацията между бизнеса и образователните институции е от изключително значение за успешното развитие на кадри и Weber България се стреми да изгради среда на близко сътрудничество и професионална подкрепа.

Още новини "Представяне"

 

Сравнете