Семинар по Енергийна ефективност на сградите, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ събра представители на български и френски общини, и държавната власт на обмен на добри практики

На 16 юни 2016 г. във Френския институт в София се проведе четвъртият, последен семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“, на който Сен-Гобен Констракшън Продъктс България е партньор. Темата на събитието бе енергийната ефективност на сградите. Над 80 представители на общините в България присъстваха на лекциите на българските и френските експерти, които представиха политиките за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд във Франция и в България.

Събитието беше открито от Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България. Той наблегна на възможностите за обмен на опит, които „ЕКООБЩИНА“ дава на общините от двете страни. „Надявам се България да стане част от първата група страни, които да депозират ратифицирания договор от Конференция на ООН за климатичните промени – Париж 2015“, каза Н.Пр. Лапер дьо Кабан във връзка с темата за енергийната ефективност. Официален гост бе Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. „Убеден съм, че в края на днешния семинар на база на поставените въпроси и презентациите, ние като Министерство, също ще бъдем обогатени с възможността да подобрим нашите управленски решения, които предстои да бъдат взети в много кратък срок“, каза зам.-министър Нанков.

В своята лекция Бернар Старк, зам.-генерален директор градско развитие и Изабел Рюфо, началник на отдел „Устойчиво развитие“, метрополия Рюел-Малмезон представиха някои добри проекти в своята община. Единият от подходите за енергийна ефективност, които са използвали е билдинг мениджмънт системи (BMS), които позволяват да се автоматизират и управляват интегрирано всички подсистеми в една страда, вместо с ръчни настройки. „Благодарение на приложената BMS технологиите, бе постигнато намаляване на енергийното потребление с 20%, което доведе и до намаляване на разходите“, каза г-жа Рюфо.

Според Мишел Ери, съветник по плана за климата към метрополия Нант, в нейния район най-голямо количество парникови газове се изхвърлят в атмосферата в следствие на отоплението на многофамилните сгради. Затова, усилията за прилагане на механизмите за увеличаван броя на кандидатстване за реновиране на сградите са значителни. „В следствие на информационните кампании, които прилагаме и платформите за комуникация, към днешна дата в метрополия Нант има 130 жилищни кооперации, с над 8000 жилища, които са реновирани“, завърши тя.

Лектори на семинара от българската страна бяха Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика” на МРРБ, която представи Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.

Всички общини могат да кандидатстват в конкурса „ЕКООБЩИНА“ до 30 юни 2016 г.

Още новини "Партньорства"

 

Сравнете