Иновациите в строителството – решение за по-чист въздух

Weber взе участие в осмия Зелен форум на сп. Мениджър

„Компании като нашата мислят какво ще е положението след 20 или 30 години, просто защото сме отговорни за бъдещето.“
На 29.06.2017 г. се проведе осмият Зелен форум на сп. Мениджър - Екоиновации и градска среда. Като част от Зеления кръг, Weber отново участва в панел на форума – този път на тема „Чисти градове: въздух, вода, транспорт. Политики и решения.“ В представянето си г-жа Семова, управител на Weber България, засегна значението на иновациите в строителството за чистотата на въздуха. Един от основните проблеми в България е замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ), към което за съжаление допринасят и строителните материали и дейности. Основните насоки, в които ние от Weber работим за решаването на този проблем са разработване и въвеждане в производство на безпрахови и леки продукти, постоянно подобряване на характеристиките на топлоизолационните ни системи, и разбира се използване на суровини от възобновяеми източници. По този начин успяваме да повлияем върху основните източници на ФПЧ в атмосферата: отопление на битови и обществени сгради, негоривни производствени процеси и транспорт. „Мисленето на хората постепенно се променя. Собствениците на жилища все по-често се замислят за цялостния ефект на тяхното жилище – от добива на суровини и производство на строителните материали, през транспорта, строителството, и разбира се употребата на дома.“ С въвеждането на иновации в строителството и като използваме възможностите на дигитализацията можем да отговорим на тенденциите в съвременния свят:
  • Урбанизация/ глобализация;
  • Стремеж към комфорт и висок стандарт на обитаване;
  • Фокус върху здраве и дълголетие на хората;
  • Високо съзнание по отношение на опазване на околна среда;
  • Недостиг и изчерпване на природните запаси и ресурси.
Само така можем да създадем по-добри места за живот. Още за форума можете да прочетете в сп. Мениджър: Хората припознават като свои компаниите с устойчиви продукти Председателството на Съвета на ЕС дава възможност София да стане по-зелена Зеленото мислене в България - с по-малко ресурс, повече добавена стойност
Зеленият форум: Замърсеният въздух е реална заплаха за България

Още новини "Партньорства"

 

Сравнете