Как да изберем топлоизолационeн материал

Какви са разликите между различните видове материали за топлоизолация - EPS, XPS, вата

Често се налага да обясняваме каква е разликата между различните топлоизолационни материали и как да направим най-добрия избор. През последните години, особено поради заложените изисквания в проекти по програми за саниране се наблягаше само на коефициента на топлопреминаване - ламбда. Представяме ви основните разлики между различните видове топлоизолация и критериите, по които можете да ги сравнявате.

Когато говорим за дълготрайно решение и запазване на естетическия вид на сградата само коефициента на топлопреминаване не е достатъчен. Трябва да се избере оптималната комбинация между следните свойства на топлоизолацията:

 • Топлоизолационни качества;
 • Механична якост;
 • Гъвкавост;
 • Устойчивост във времето;
 • Пожароустойчивост;
 • Паропропускливост;

Тези характеристики особено за EPS-а са взаимно свързани и често противоречащи си. Коефициента ламбда за EPS с плътност 12-14 кг/куб.м. удовлетворява изискванията при изчисляване на енергийната ефективност, но тази и по-ниска плътност на изолационния материал рязко намаляват механичната якост на системата и съответно нейния живот. Трудно се постига и добър външен вид на фасадата.

По-високата плътност подобрява механичната якост, но намалява паропропускливостта и повишава цената на системата.

Този въпрос е решен в съответните Европейските стандарти. Съгласно EN 13163 Топлоизолационни продукти за сгради от експандиран полистирен EPS, фасадният EPS е в група 2 с плътност от 15 до 20 кг/куб.м. Така формулирано се определят и границите на останалите характеристики.

Напоследък особено популярен е графитният EPS. Основната практическа полза от използавенто му е по-добрите топлоизолационни качества в сравнение с белия EPS със същата плътност (Съответно по-висок коефициент Rd).

За XPS (EN 13164) що се отнася за фасадни продукти, определяща не е плътността, а релефа и степента на горимост. При ватата (EN 13162) определящо е дали продукта е за контактна фасада (без смоли и с плътност над 90 кг/куб.м.) или е за окачена или вентилируема фасада.

Сравнителна таблица за топлоизолация

Имайки предвид тези характеристики можем да направим следното сравнение на топлоизолационните материали:

 

Изолационен материал

Предимства

Недостатъци

EPS бял

 • Отлични изолационни качества;
 • Лесен за полагане и обработка;
 • Отлична паропропускливост;
 • Най-ниска цена;
 • Горим;
 • Ограничена дълготрайност- около 15 години;
 • Наличието на различни плътности дава възможност за злоупотреба

EPS графитен

 • Най-добри изолационни качества;
 • Лесен за полагане и обработка;
 • Отлична паропропускливост;
 • Притежава шумоизолационни качества;
 • Добра цена
 • Горим;
 • Ограничена дълготрайност-около 15 години;
 • Наличието на различни плътности дава възможност за злоупотреба;
 • Опасност от изгаряне и огъване при неправилно съхранение

XPS

 • Отлични топлоизолационни качества;
 • Много висока плътност и механична якост
 • Горим до трудно горим;
 • Ограничена дълготрайност-около 15 години;
 • Много слаба паропропускривост;
 • Сравнително скъп;
 • По-труден за полагане и обработка в сравнение с EPS;
 • Изисква лепила и шпакловки от по-висок клас

Минерална вата

 • Добри топлоизолационни качества;
 • Негорима;
 • Шумоизолираща;
 • Практически вечна;
 • Най-добра степен на паропропускливост
 • Сравнително скъпа изолация;
 • По-голямото тегло и структурата изискват лепила и шпакловки от най-висок клас и дюбели с метален пирон, както и по-висока разходна норма, което допълнително повишата цената;
 • За да се запазят качествата се изискват мазилки с висока паропропускливост;
 • Сравнително най-трудна за полагане

 

Сравнете