Как да изберем строителни материали за топлоизолиране на сградата

Избор на топлоизолационен материал

Изберете сертифицирани, практически изпитани, прецизно подбрани продукти с допълващи се качества, така че да действат като единна система.

1. Видът на основата определя използваните материали в топлоизолационната системата. При варо-циментни, бетонни или тухлени основи се използват стандартни лепилно-шпакловъчни смеси и можете да избирате между експандиран полистирен или каменна вата за топлоизолация. При нестабилни основи като дървени обшивки, циментови плоскости или ПДЧ е наложително използването на специални полимерни лепила. Изборът на топлоизолационен компонент е между екструдиран пенополистирен и минерална вата, тъй като са достатъчно еластични и издържат на движенията в основата.

2. Климатичните условия определят дебелината на топлоизолацията. В нормални градски условия дебелината на изолацията трябва да е минимум 8 cm. При планински условия или в зони с много топъл климат тази дебелина се увеличава.
Различна е също и технологията за укрепване на топлоизолационните плочи в нормална градска среда и в зони със силни ветрове.

3. При избора на крайно покритие (декоративна мазилка или боя) трябва да обърнете внимание на следните фактори:

  • Паропропускливост - крайното покритие не трябва да спира свободното преминаване на парите през топлоизолационната система.
  • Изборът на цвят трябва да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи. Твърде тъмните цветове ще се нагряват прекомерно от слънчевите лъчи и това натоварва системата и може да я разруши.
  • Местоположение и вид на сградата – различните типове региони имат различни климатични характеристики, които влияят върху експлоатацията на сградата, а от там и върху изборът на подходяща мазилка..
  • Повърхностната структура на мазилките трябва да бъде с едрина минимум 1,5 mm. По-фина структура не може да устои на процесите на свиване и разширяване вследствие на температурните промени.
  • Вид на крайното покритие - всяка мазилка и всеки вид камък има характерни качества и предназначение.
  • Съветваме Ви да използвате селектора ни за мазилки, за да улесните максимално своя избор.

4. 3а да избегнете появата на влага, мухъл и плесен, изберете сертифицирани топлоизолационни системи. Паропропускливостта на всеки един компонент в тях е съобразена с останалите и влагата свободно преминава през системата. Това подобрява микроклимата в помещенията и удължава живота на самата топлоизолация. Сертифицираните топлоизолационни системи се изпълняват от специалисти по точно определена технология. Това ви осигурява спокойствието, че всеки етап е практически проверен, и ще получите успешен краен продукт и резултат.

5. И накрая Ви напомнямеПри полагането на топлоизолационните системи съблюдавайте стриктно точната методология и технологичното време между отделните операции. За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система не заменяйте или спестявайте компоненти. 

 

 

Сравнете