Жилищна сграда - Студентски град ул.Атанас Иширков, гр.София

  • Топлоизолационна система: webertherm Family
  • Крайно покритие: weber.pas Колорит


Инвеститор: Прайм Пропърти ООД
Строител: Язов
Изпълнител: МЦГ Инжинеринг ООД

 

Сравнете