Жилищна сграда - Студентски град, гр.София

  • Топлоизолационна система: webertherm Family
  • Крайно покритие:weber.pas Колорит

Инвеститор: Прайм Пропърти ООД
Строител:  Язов
Изпълнител:  МЦГ Инженеринг ООД

 

Сравнете