Обществена сграда - Опера, гр. Варна

  • Топлоизолационна система: weber.san Санираща система

Сградата е на близо 100 години.

Инвеститор: Лендмарк Пропърти България ЕАД
Архитект-реконструкция: Людмила Атанасова
Изпълнител: Бояна-Свилен Трънчев ЕТ

 

Сравнете