Облицовани фасади - предизвикателства и решения

За изпълнението на крайно покритие на фасади с керамични плочи и плочи от естествен камък са необходими специални познания и техническа експертиза  и към него трябва да се подходи внимателно, тъй като е свързано с много предизвикателства.

Често срещани ситуации

Еластичност

  • Чести температурни промени, които водят до непрекъснат процес на свиване и разширение, както на облицовъчното покритие, така и на материалите, използвани в системата. Освен това топлоизолационният слой възпрепятства преминаването на топлината от слънчевото греене към конструкцията на сградата и цялата топлинна енергия се акумулира в повърхностния слой. Това води до много високи температурни разлики и съответно до разширения/свивания на материалите.

Носимоспособност

  • Всички топлизолационни материали са с много ниска кохезионна якост (късат се с малко усилие), поради което независимо с колко високоякостно лепило камъкът или керамичната плоча биват залепени върху тях, силата на залепване ще е равна на кохезионната якост на топлоизолационния материал. Затова е необходимо да бъде изградена носимоспособна основа, която може да носи тежестта на каменната или керамична облицовки.  

Водонепропускливост

  • Движението на влага към и от основата води до появата на бели петна от соли върху фасадата. Затова външния слой трябва да ограничава движението на влагата.

Правилна технология на лепене на плочите

Поради сложността на работните дейности по фасадата като: работа на скеле на големи площи, в условия на силно обветряне и слънцегреене, тежки плочи и трудното им притискане към основата, много често се пренебрегват технологичните изисквания при лепене на плочи във външни условия.