Как да топлоизолираме стара сграда?

При саниране на стари сгради се налага те да бъдат топлоизолирани, за да се подобри тяхната енергийна ефективност. Поради спецификата на старото строителство и пораженията на времето е възможно да възникнат допълнителни проблеми върху фасадните стени, които трябва внимателно да бъдат оценени и решени преди да се пристъпи към полагане на топлоизолация. 

Често срещани ситуации

Засолена основа

При повредена или липсваща хидроизолация по зидовете на старите сгради се появяват засолени участъци. Ако се пристъпи към топлоизолиране на такава зидария, без да са извършени специални подготвителни действия, топлоизолационната система ще бъде с понижена дълготрайност и ефективност.

Увредена мазилка

Мазилките на старите сгради са предимно на варова основа. Тези мазилки с времето се разрушават, подкожушват, стават ронливи и недостатъчно здрави. Ако части от мазилката са опадали, то при полагане на топлоизолация лепилният пласт няма да има достатъчно контактна повърхност. Така увредени мазилки са неподходящи за полагане на топлоизолация без предварителна обработка.

Микроорганизми

По-високата влажност в старите сгради води до появата на микроорганизми - плесени, мухъл, гъбички, водорасли. Отстраняването им по механичен път не решава проблема, а само забавя развитието. Ако микроорганизмите останат между основата и положената топлоизолация, те ще продължат своето развитие и разрушителната си дейност.

Полагане на топлоизолация на стара сграда

За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система при саниране на стара сграда се фокусирайте върху подготовката на основата. Без да осигурите здрава и товароносима основа е недопустимо полагането на топлоизолация.

 

  1. Проверете основата. Отстранете малък участък от мазилката, за да придобиете представа за състоянието й в дълбочина. При наличие на влага поправете хидроизолацията. Отстранете по механичен път всички засолени, нездрави, подкожушени и напукани участъци от старата мазилка.

  2. Почистете основата от остатъци от стари фасадни бои или нездрави мазилки. Използвайте препарат за отстраняване на стари фасадни покрития.

  3. При наличието на микроорганизми третирайте основата с препарат за трайно отстраняване на микроорганизми, който също така ще предпазва и от повторното им развитие.

  4. При ронливи стари мазилки и нужда от заздравяване на почистената основа използвайте подходящ грунд.

  5. Участъците с отстранена мазилка, неравности или дупки по основата запълнете с хастарна мазилка. Към сухата смес на мазилката добавете предварително разреден с вода фасаден грунд. Нанесете и загладете хастарната мазилка.

  6. Изчакайте указаното на опаковката на продукта време за съхнене на поправените участъци. Положете топлоизолационната система по рамково-точковия метод.

Подготовка на основата

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете