Как да топлоизолираме нова сграда?

Топлоизолирането на нова сграда изисква сериозни инвестиции от труд и средства, като очакванията са за безпроблемна експлоатация десетилетия наред. Weber  предлага топлоизолационни системи, подходящи за различни видове сгради и базирани на различни видове топлоизолация.

Често срещани ситуации

Каква е основата?

В зависимост от строителното решение фасадата на една сграда може да бъде съчетание от бетон, тухли, циментово-варови мазилки, дървени или гипсокартонени елементи и др. Различните материали на основата са предизвикателство към лепилно-шпакловъчните смеси за полагане на топлоизолационни платна. Стандартните лепила на циментова основа не са подходящи за основи от дърво, плоскости от дървесни частици или цимент. При използването на лепило, несъобразено с основата, здравината на топлоизолационната система ще бъде компрометирана и с времето е възможно частично или цялостното й разрушаване.

Каква е паропропускливостта?

Паропропускливостта на топлоизолационната система зависи от подбора на компонентите и правилната технология на полагане. Ако тези изисквания не са спазени, е възможна появата на влага, мухъл и плесен.

Какви са климатичните условия?

Наличието на топлоизолация не е гаранция за нейната ефективност. От съществено значение е топлоизолационната система да бъде съобразена с конкретните климатични условия. Факторите, на които трябва да обърнете внимание, са температура, височина на сградата и сила на вятъра. Ако топлоизолацията не е съобразена с тези фактори, нейната ефективност и здравина ще бъдат засегнати.

Какво ще е крайното покритие?

Крайното покритие има не само декоративна, но и защитна функция. То трябва да е съобразено с конкретната топлоизолационна система и условията на експлоатация. Неправилният избор на крайно покритие засяга не само естетическия вид на фасадата, но и може да намали здравината и ефикасността на цялата топлоизолационна система.