Как да топлоизолираме фасада с минерална вата?

Плочите от минерална (каменна) вата за фасади превъзхождат по дълготрайност, топло- и шумоизолационни свойства плочите от полистирен. Минералната вата има характерни качества, които дават отражение при технологията на полагане. Несъобразяването с тези особености може да доведе до проблеми.

Често срещани ситуации

Високо обемно тегло

Минералната вата е 10 пъти по-тежка от полистирена. Ако при нейното полагане се използват дюбели с пластмасови пирони, е възможно с течение на времето изолацията да се напука или разруши. Минералната вата е много по-силно паропропусклива от полистирена, което налага специалното й укрепване.

Ниска механична якост

Плочите от минерална вата са съставени от фини влакна и при натиск поддават. Ако бъдат използвани за топлоизолация, без да се направи допълнителна шпакловка за заздравяване, е възможно при неволен удар крайното покритие да се разруши.

Плочите не са равномерно дебели

По технологични причини при плочите от минерална вата е възможно да има отклонения в дебелината на отделните платна. След полагане тази дебелина не може да бъде коригирана с шкурене, защото ще се наруши структурата на материала. Това налага шпакловането да бъде в по-дебел слой.

Минералната вата се лепи със специални лепила

Лепилата за каменна вата трябва да притежават по-добра носимоспособност и да имат добро сцепление с топлоизолационните плочи от минерална вата.