Как да реновираме топлоизолирана фасада?

В тенденциите на съвремието за по-голяма ефективност при топлоизолирането желанието за увеличаване на дебелината на изолационния материал все по-често възниква като необходимост. Факт са и случаите, в които фасадата е загубила добрия си външен вид с времето и има нужда от обновяване. Това води до нужда от ремонт на топлоизолираната фасада, като понякога се прави и подмяна на топлоизолацията.

Извършете оценка на топлоизолираната фасада

Преди да пристъпите към избор на технология, направете цялостен оглед и оценка на топлоизолираната фасада.

 1. Извършете цялостен и подробен оглед на фасадата. Проследяват се общото състояние, степента на замърсеност, следи от стичания на дъждовна вода, неправилно изпълнени детайли, наличието на пукнатини и подкожушвания, избеляване на цвета, наличие на незатворени фуги.

 2. Направете контролни отваряния на фасадата в дълбочина до повърхността на зидарията на няколко места, които са представителни за цялата фасада, и на всяка една от фасадите.

 3. След отваряне на фасада се прави оценка на състоянието на съществуващото топлоизолационно решение. Задължително проверете следното:

  • Здравината и състоянието на основата и промените с времето. Наличие на пукнатини, вид и състояние на зидарията и повърхнините, които носят фасадата.
  • Начина на залепване и спазена ли е технологията на рамково-точковото нанасяне на лепилната смес. Здравината и якостта на лепилната смес и състояние и след влияние на външните фактори. Степента на залепване на лепилната смес както към основата, така и към изолационния материал, вида на топлоизолационния материал и устойчивостта му след периода на експлоатация, плътността му, дали е влажен и има ли следи от проникване на вода зад крайното покритие и зад изолационния слой.
  • Следва оценка на крайното покритие. Проверява се за наличие на мрежа и за вида и залепването между шпакловъчния слой и изолационния материал, както и между шпакловъчния слой и крайното покритие, вида и състоянието на крайното покритие и поражения, които е възможно да са нанесени от външните влияния.

Обновяване на мазилката

В случай че фасадното решение е изпълнено при спазване на технологията и с добро качество, всички детайли са оформени по правилата и никъде по фасадата и след обследването няма следи от компрометиране на залепването и шпакловането на изолационния слой, можете да пристъпите към обновяване на мазилката.

 1. Подгответе основата до постигане на чиста повърхност, без петна и прах. Ако огледът покаже недобро крайно покритие, отстранете проблемните зони. При необходимост подравнете с шпакловка с вграждане на стъклотекстилна мрежа.

 2. Така подготвената фасада шпакловайте цялостно като вградите стъклотекстилна мрежа със застъпване от минимум 10 cm.

 3. Изчакайте минимум 7 денонощия за изсъхване на шпакловъчния слой. Грундирайте.

 4. 48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие в желания цвят и структура.

Увеличаване на дебелината на изолационния материал

При необходимост от увеличаване на дебелината на изолационния материал, върху почистената и подготвена основа се залепва необходимия допълнителен слой топлоизолация.

Внимание! При некачествено и неустойчиво залепване на изолационните плоскости върху носещата основа е възможно да се наложи цялостно отстраняване на съществуващото топлоизолационно фасадно решение и полагане на нова топлоизолационна система.

 1. Залепете избраните от Вас плоскостите, като спазвате рамково-точковата схема на залепване. Разминете фугите на съществуващия и на новия топлоизолационен слой с 10-15 cm и в хоризонтална, и във вертикална посока. При равна основа можете да залепите новия топлоизолационен слой и на гребен, като използвате назъбена маламашка с височина на зъба минимум 10 x 10 mm. В този случай обмазвайте и топлоизолационната плоча и основата, върху която полагате, така че при притискането да се получи максимална контактна повърхност.

 2. След 48 часа укрепете с дюбели по указаните схеми. Дюбелирайте през стария и новия слой с дюбел с подходяща дължина, която осигурява поне 5 cm проникване на дюбела в зида.

 3. Монтирайте завършващите и други профили с избраната лепило-шпакловка. Извършете допълнителното армиране на критичните участъци. На финала положете армировъчна мрежа по цялата повърхност на фасадата.

 4. Изчакайте минимум 7 денонощия за изсъхване на шпакловъчния слой. Грундирайте.

 5. 48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие.

Find all our products near you in more than 2000 outlets

 

Сравнете