Как да реновираме стара фасада?

С течение на времето добрият външен вид на фасадите на сградите се нарушава. Появяват се цялостно или частично увредени участъци, ронещи се места, подкожушена или паднала мазилка. Мазилката изпълнява важна защитна функция на конструкцията на сградата и ако тя не се възстанови (реновира), повредите ще се разпрострат и ще заплашат конструктивната здравина на сградата.

Често срещани ситуации

Правилно диагностициране

Преди реновиране е задължително да се направи пълно изследване на сградата. Целта е да се установят източниците на проблемите. Най-важните фактори са нивото на влагата, солите и микроорганизмите в зидарията и мазилките. Обърнете внимание и на дълбочината на разпространението им. Ако не решите генерално проблемите, ефектът от ремонта ще бъде краткотраен.

Постигане на автентичен вид

Голяма част от старите сгради са паметници на културата. Ремонтните работи по сградите се извършват със съвременни материали, които не са съществували при строежа на сградата. Това усложнява реновирането, тъй като трябва да се запази автентичният вид.

Съчетаване на материалите

Използваните в миналото материали са предимно на варова основа, докато съвременните са на циментова или полимерна основа. Съчетаването на нови и стари материали изисква специални технологии. Критичните участъци са свързването между старата мазилка и възстановените участъци, където се акумулират напрежения, вследствие на различните температурни разширения.

Паропропускливост

Материалите на варова основа имат много висока паропропускливост. Ако бъдат заменени или запечатани с неподходящо покритие, ще се наруши свободното преминаване на водните пари. Това е предпоставка за образуване на мухъл, конденз и висока влажност.

Нестабилна основа

Реновирането на стари сгради се усложнява от силно запрашените, замърсени и ронливи основи и зидарии. От съществена важност е основите да бъдат добре обработени преди полагането на новите покрития.